Overige

Op 31 mei 2012 is de emissie voor de eerste uitgifte van MKB Obligaties succesvol gesloten. Veel mensen hebben interesse getoond en deelgenomen aan de eerste uitgifte van de MKB Obligaties. Het resultaat van de uitgifte is € 3.555.000. MKB Fonds bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen en kijkt uit

Lees meer
Overige

Vanaf 25 juni 2012 is het voor MKB Obligatiehouders mogelijk om via de website van MKB Fonds alle ontwikkelingen omtrent hun MKB Obligaties te volgen. Hierin kunnen zij bijvoorbeeld zien wanneer de rentebetalingen plaatsvinden en wie hun contactpersoon is. Dit past in de visie van MKB Fonds, waarin informatieverstrekking zo

Lees meer
Overige

MKB Fonds N.V. heeft haar Raad van Advies aangesteld. De Raad van Advies bestaat uit drie personen met complementaire kennis en ervaring.

Lees meer
Overige

Op 8 mei 2013 is de jaarlijkse bijeenkomst voor de MKB Obligatiehouders gehouden bij het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB).

Lees meer
Overige

Op 5 juli 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus inzake de uitgifte van MKB Obligaties goedgekeurd. Vanaf 5 juli 2013 zullen de MKB Obligaties publiekelijk aangeboden worden.

Lees meer
Overige

De animo voor de MKB Obligaties is hoog. Slechts drie weken na de start van de uitgifte is voor ruim € 8 miljoen aan MKB Obligaties toegewezen. Daarnaast heeft een groot aantal mensen vrijblijvend gereserveerd.

Lees meer
Overige

Zoals te lezen was in de diverse media is de uitgifte van MKB Obligaties door MKB Obligatiefonds II N.V., het tweede obligatiefonds van MKB Fonds N.V., succesvol verlopen. Het fonds was beperkt tot € 10.000.000 en er was een ruime overtekening.

Lees meer
Overige

MKB Fonds heeft eerder bericht over een bedrijf dat zich aanvankelijk ‘MKB Holland Fonds’ noemde. Dit bedrijf heeft met ingang van 2 februari 2014 de naam gewijzigd in 100% Holland Fonds.

Lees meer
Overige

Woensdag 11 juni aanstaande geeft MKB Fonds een workshop met als thema ‘Investeren in bedrijfsopvolging’ op de ‘Dag van de Informal’ in Hotel Houten te Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst komen ruim 150 investeerders, participatiemaatschappijen en family offices om te bouwen aan hun netwerk.

Lees meer
Overige

Op woensdag 15 juli 2014 is een interview met de heer Wals, fondsbeheerder van MKB Fonds, gepubliceerd op de Financiele Telegraaf (dft.nl). Dit interview is naar aanleiding van de bekendmaking dat MKB Fonds gaat samenwerken met Van Lanschot. Van Lanschot faciliteert een online handelsplatform waar de effecten van de huidige

Lees meer
Disclaimer

Bedankt voor uw aanvraag.

U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.