De MKB-ondernemer

MKB Fonds heeft als gevestigde Nederlandse participatiemaatschappij voor het MKB een uitgebreid netwerk van ervaren specialisten en treedt op als een deskundige partner voor haar deelneming. MKB Fonds spreekt de taal van de ondernemer. Door haar ervaring en omvangrijke portefeuille van deelnemingen kent MKB Fonds de wereld van de MKB-ondernemer en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Continuïteit van de onderneming staat voorop en het doel van een investering is het creëren van lange termijn waarde voor de MKB-onderneming. MKB Fonds is actief betrokken en toezichthoudend om (duurzame) groei van de onderneming te ondersteunen en te waarborgen.

Actief betrokken

MKB Fonds biedt strategische en operationele begeleiding aan de directie van de deelnemingen en begeleidt het management van de deelnemingen bij het maken van strategische keuzes om groei te realiseren voor de onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan het optimaliseren van het verdienmodel, de administratieve organisatie en de werkkapitaalbehoefte evenals kostenbeheersing. Tevens biedt MKB Fonds ondersteuning op gebieden als financiën, verkoop en ICT. Tot slot stelt MKB Fonds haar netwerk van investeerders en participaties beschikbaar, wanneer dat leidt tot additionele groei en effectieve ondersteuning.

Toezichthoudend

MKB Fonds is voornemens op iedere deelneming een commissaris of een lid van de raad van advies voor te dragen. Een commissaris houdt toezicht op en geeft advies aan het bestuur van de deelneming. Voor de benoeming van een commissaris of een lid van de raad van advies gelden selectiecriteria. Hierbij wordt gekeken naar ervaring, deskundigheid en achtergrond van de potentiele commissaris of lid van de raad van advies. De toetsing van de selectiecriteria vindt plaats door het bestuur van MKB Fonds.

Lange termijn visie

MKB Fonds investeert voor lange termijn in een MKB-bedrijf en heeft, in tegenstelling tot vele andere participatiemaatschappijen, geen verplichte exit-strategie en is daarmee het beste te vergelijken met een family office, ofwel een investeringsfonds met een lange termijn visie. Continuïteit van de onderneming staat bij MKB Fonds voorop; iets wat voor vele familiebedrijven zeer waardevol is.

Disclaimer