Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van MKB Fonds richt zich op het investeren en participeren in gevestigde Nederlandse MKB-ondernemingen in defensieve sectoren. Onderstaand leest u meer over de kernpunten van het investeringsbeleid en de investeringsstrategie van MKB Fonds.

Volwassen Nederlandse (familie)bedrijven

MKB Fonds investeert in gevestigde (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB met een bewezen trackrecord. Dit houdt in dat zij tenminste vijf jaar in hun specifieke branche actief zijn en een solide continuïteitsperspectief hebben. Het MKB-bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland en een duidelijke (groei)strategie hebben. Deze strategie moet aannemelijk maken dat minimaal dezelfde omzet en winst in de komende vijf jaren zijn te verwachten.

Defensieve sectoren

MKB Fonds focust zich niet op een specifieke sector en heeft zodoende een generieke focus. MKB Fonds investeert niet in MKB-bedrijven waarvan onvoldoende duidelijk is wat het produceert en verkoopt. Sectoren als voeding, handel en dienstverlening genieten de voorkeur. Ook in tijden van economische tegenwind blijken vele bedrijven in deze sectoren zich stabiel te ontwikkelen. MKB Fonds investeert niet in startende ondernemingen (‘startups’) en risicovolle sectoren zoals vastgoed, horeca, landbouw en de bouw.

Investeringscriteria

De specifieke investeringscriteria van MKB Fonds zijn:

 • Nederlands MKB-bedrijf.
 • Solide continuïteitsperspectief.
 • Minimaal €2 miljoen omzet.
 • Minimaal €250 duizend bedrijfsresultaat.
 • Sector generiek; bij voorkeur actief in een niet-cyclische sector.
 • Ondernemingswaarde van €1 miljoen tot €15 miljoen.

Investeringsstrategie

Verschillende investeringsstrategieën kunnen aan de orde zijn maar MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

 • (Familie)bedrijven waar geen opvolging is, of waarbij de financiering van een overname financieel niet haalbaar is voor de opvolger
 • Management Buy-out, hierbij neemt de huidige directie de onderneming over van de oorspronkelijke eigenaar; vaak is hier additioneel kapitaal benodigd
 • Management Buy-in, hierbij neemt een buitenstaander de onderneming over van de oorspronkelijke eigenaar; vaak is hier additioneel kapitaal benodigd
 • Pre-exit; hierbij wenst de huidige eigenaar een gedeelte van zijn aandelenbezit te vervreemden, ten einde over een aantal jaren het resterende deel te vervreemden
 • Buy & Build; uitbreiding van de activiteiten, bijvoorbeeld door een strategische overname van een ander bedrijf.

In alle bovenstaande situaties kan MKB Fonds haar bijdrage leveren en participeren. Belangrijk is dat de (nieuwe) directie van het MKB-bedrijf over de juiste competenties beschikt om het bedrijf succesvol te continueren. MKB Fonds zal samen met haar adviseurs en de Raad van Advies de directie ondersteunen.

MKB Fonds verwerft zowel minderheids- als meerderheidsbelangen in MKB-bedrijven. MKB Fonds zal altijd mee beslissen (of dient haar fiat te geven) over strategische bedrijfsbeslissingen van haar deelnemingen. Tevens worden belangrijke aandeelhouders- en bestuursbesluiten vooraf vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

Disclaimer