Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid van MKB Fonds richt zich op het investeren en participeren in gevestigde Nederlandse MKB-ondernemingen in defensieve sectoren. Onderstaand leest u meer over de kernpunten van het investeringsbeleid van MKB Fonds.

Volwassen Nederlandse (familie)bedrijven

MKB Fonds investeert in gevestigde (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB met een bewezen trackrecord. Dit houdt in dat zij tenminste vijf jaar in hun specifieke branche actief zijn en een solide continuïteitsperspectief hebben. Het MKB-bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland en een duidelijke (groei)strategie hebben. Deze strategie moet aannemelijk maken dat minimaal dezelfde omzet en winst in de komende vijf jaren zijn te verwachten.

Defensieve sectoren

MKB Fonds focust zich niet op een specifieke sector en heeft zodoende een generieke focus. MKB Fonds investeert niet in MKB-bedrijven waarvan onvoldoende duidelijk is wat het produceert en verkoopt. Sectoren als handel en (IT-)dienstverlening genieten de voorkeur. MKB Fonds investeert niet in startende ondernemingen (‘startups’) en risicovolle sectoren zoals vastgoed, horeca, landbouw en de bouw.

Investeringscriteria

De specifieke investeringscriteria van MKB Fonds zijn:

  • Nederlands MKB-bedrijf.
  • Solide continuïteitsperspectief.
  • Minimaal €2 miljoen omzet.
  • Minimaal €250 duizend bedrijfsresultaat.
  • Sector generiek; bij voorkeur actief in een niet-cyclische sector.
  • Ondernemingswaarde van €1 miljoen tot €20 miljoen.

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>
Een participatie door MKB Fonds kan aan verschillende wensen van de ondernemer bijdragen. Lees meer over wat MKB Fonds voor ondernemers kan betekenen >>
Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>
Disclaimer