Investeringsbeleid

MKB Fonds participeert in volwassen MKB-bedrijven met goede vooruitzichten. In veel gevallen draagt een participatie door MKB Fonds bij aan het realiseren van een gefaseerde bedrijfsoverdracht, waarbij de ondernemer betrokken blijft en een substantieel financieel belang houdt (‘pre-exit’). Daarbij ondersteunt MKB Fonds de onderneming bij verdere professionalisering, al dan niet middels een ‘buy and build’ strategie.

Volwassen MKB-bedrijven

MKB Fonds investeert louter in volwassen (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB met een bewezen marktpositie en goede vooruitzichten. Dit houdt in dat zij ten minste vijf jaar in hun specifieke branche actief zijn en een solide continuïteitsperspectief hebben. Daarnaast dient het MKB-bedrijf voldoende kasstroom te genereren voor de uitkeringen van rentes, dividenden en aflossingen. De hoofdvestiging van het MKB-bedrijf moet zijn gevestigd in Nederlands en een duidelijke (groei)strategie hebben. Deze strategie moet aannemelijk maken dat de winstgevendheid de komende jaren tenminste op peil blijft.

Generieke sectoren

MKB Fonds focust zich niet op een specifieke sector en heeft zodoende een generieke focus. Sectoren als handel en (IT-)dienstverlening genieten echter de voorkeur van MKB Fonds. MKB Fonds investeert niet in startende ondernemingen (‘start-ups’) of ondernemingen actief vastgoed, horeca, landbouw- of de bouw.

Investeringscriteria

De specifieke investeringscriteria van MKB Fonds zijn:

 • Nederlands MKB-bedrijf
  MKB Fonds investeert niet in buitenlandse bedrijven, louter in Nederlandse MKB-bedrijven.
 • Volwassen ondernemingen
  Het MKB-bedrijf bestaat ten minste vijf jaar.
 • Generieke sectoren, focus op handel en (IT-)dienstverlening
  MKB Fonds is niet actief in een specifieke sector en heeft zodoende een generieke focus. Sectoren als handel en (IT-)dienstverlening genieten de voorkeur. MKB Fonds investeert niet in sectoren als vastgoed, horeca, landbouw, visserij of de bouw.
 • Minimaal €2 miljoen omzet
  Voor de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde van de gerealiseerde omzet in het laatste boekjaar voorafgaand aan de overname en de geprognosticeerde omzet voor het lopende boekjaar.
 • Minimaal €250 duizend bedrijfsresultaat (EBITDA)
  Dit betreft de winst voor aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen, gecorrigeerd voor eenmalige resultaten, zodanig dat deze ook in de toekomst als representatief kan worden beschouwd.
 • Solide continuïteitsperspectief
  Dit houdt in dat er operationeel geen verlies wordt geleden (positieve EBITDA), het eigen vermogen toereikend is en de cashflow voldoende is om de onderneming voort te zetten gedurende een periode van ten minste twaalf maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar.
 • Zowel minderheids- als meerderheidsbelangen
  MKB Fonds verwerft zowel minderheids- als meerderheidsbelangen in MKB-bedrijven. Het minimale aandelenbelang in de participatie betreft 25% en het maximale aandelenbelang betreft 75%. De voorkeur gaat echter uit naar meerderheidsbelangen.
 • Ondernemingswaarde van €1 miljoen tot €20 miljoen
  In het geval de ondernemingswaarde hoger ligt, is een participatie mogelijk te realiseren in combinatie met co-investeerders.

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>

Het ervaren en ondernemende team van MKB Fonds kent door de omvangrijke portefeuille van deelnemingen de uitdagingen van de ondernemer. Lees meer over de teamleden >>

Disclaimer