MKB-ondernemers

Een participatie door MKB Fonds kan bijdragen aan verschillende wensen en behoeften van  mkb-ondernemers en hun onderneming.

Bedrijfsopvolging

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om (gefaseerde) bedrijfsopvolging te realiseren. Bij veel (familie)bedrijven ontbreekt opvolging of is financiering van een overname niet haalbaar voor de beoogde opvolger(s). Wanneer de huidige eigenaar de wens heeft om, al dan niet gefaseerd, in een aantal jaren naar een exit toe te werken, kan een participatie door MKB Fonds uitkomst bieden.

Verschillende strategieën kunnen daarbij toegepast worden:

  • Pre-exit: MKB Fonds neemt naast de huidige eigenaar een belang in de onderneming. De eigenaar blijft hierbij nog een aantal jaar aan het roer. Daarmee heeft de eigenaar een deel van zijn vermogen veilig gesteld, ten einde over een aantal jaren het resterende deel te vervreemden. Op deze manier wordt gefaseerd naar een volledige overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de organisatie en werknemers voorbereiden op volledig uittreden.
  • Management Buy-out: Bedrijfsopvolging wordt gerealiseerd doordat huidige directieleden (of management) de onderneming overnemen van de oorspronkelijke eigenaar. In veel gevallen is er additioneel kapitaal nodig voor deze opvolgers om de overname te financieren. Een participatie door MKB Fonds biedt hierbij uitkomst.
  • Management Buy-in: Bedrijfsopvolging wordt gerealiseerd doordat iemand van buiten de onderneming toetreedt als aandeelhouder en de onderneming overneemt van de oorspronkelijke eigenaar. Ook in dit geval is er vaak behoefte aan additioneel kapitaal voor deze opvolger(s) om de overname te financieren. Een participatie door MKB Fonds biedt hierbij uitkomst.

Buy and build

Een participatie van MKB Fonds kan bijdragen aan het versneld laten groeien van een onderneming door strategische overname van vergelijkbare of complementaire ondernemingen. MKB Fonds heeft bij veel ervaring met het implementeren van een zogenoemde ‘buy and build’ bij haar deelnemingen, waardoor significante groei van de onderneming werd gerealiseerd. Er kunnen verschillende vormen van een buy and build strategie ingezet worden, zoals:

   • Platformonderneming: Vanuit een onderneming waar de interne processen op orde zijn en de directie voldoende operationele taken heeft uitbesteed kan het bedrijf verder worden uitgebreid doormiddel van overname van (een aantal) ondernemingen uit dezelfde markt. MKB Fonds ondersteunt haar deelnemingen uiteraard bij het ‘buy and build-klaar’ maken van de onderneming.
   • Groepsvorming: Naast volledige integratie in één platformbedrijf is het ook mogelijk dat bedrijven worden ondergebracht in een nieuwe (groeps)entiteit om vervolgens zelfstandig, onder de eigen bedrijfsnaam met de zittende directies in de markt te blijven opereren. Door binnen een groep te opereren kunnen de ondernemingen profiteren van onder andere kennisdeling en schaal- en inkoopvoordelen.

Lees meer over succesvolle buy and build cases bij Ondernemers aan het woord

Het investeringsbeleid van MKB Fonds richt zich op het investeren en participeren in gevestigde Nederlandse MKB-ondernemingen in defensieve sectoren. Lees meer over de kernpunten van het investeringsbeleid >>
Het ervaren en ondernemende team van MKB Fonds kent door de omvangrijke portefeuille van deelnemingen de uitdagingen van de ondernemer. Lees meer over de teamleden >>
Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>
Disclaimer