MKB Obligaties en MKB Aandelen

MKB Fonds voorziet in de behoeften van zowel de Nederlandse belegger als de MKB-ondernemer door de uitgifte van MKB Obligaties en certificaten van MKB Aandelen (‘MKB Aandelen’). MKB Fonds biedt de belegger een goed renderende belegging en voorziet daarnaast in de kapitaalbehoefte van het Nederlandse MKB.

MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in een gespreide portefeuille van volwassen MKB-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. Door te beleggen in de fondsen van MKB Fonds vloeit er kapitaal naar het MKB om de overdracht van een bedrijf aan de volgende generatie te financieren.

Ideale mix: MKB Aandelen en MKB Obligaties

Na eerdere succesvolle uitgiftes van MKB Obligaties in 2012 en 2013, bleek dat er veel vraag van beleggers was om aandeelhouder te worden van de fondsen en daarmee indirect van de MKB-bedrijven waarin deze fondsen investeren. Zodoende is besloten om naast de uitgifte van MKB Obligaties ook MKB Aandelen uit te geven in een nieuwe mixfonds-structuur, die nu gebruikelijk is voor de fondsen van MKB Fonds. De mix van MKB Obligaties en MKB Aandelen zorgt ervoor dat deze elkaars positie versterken. Door in het fonds MKB Aandelen uit te geven is het rendement van het fonds beschikbaar voor de aandelenbelegger en wordt het risicoprofiel van de MKB Obligaties lager. En dankzij de inbreng van de obligatiebeleggers hebben de aandelenbeleggers een groter fonds om rendement mee te maken en spreiding te realiseren. Door de mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties is het mogelijk om voor de lange termijn te investeren in MKB-bedrijven.

Juiste balans tussen rendement en risico

In de mixfonds-structuur kunnen beleggers zelf bepalen of ze met obligaties, aandelen of een combinatie van beide willen deelnemen. Zo kunnen zij hun ideale balans kiezen tussen rendement en risico. MKB Obligaties hebben een vaste looptijd, keren een gemaximeerde rente uit en gaan in rangorde voor op MKB Aandelen. MKB Aandelen zijn volledig achtergesteld aan MKB Obligaties, maar delen mee in de winst van het fonds.

Parallelle belangen, beheerder en belegger

De belangen van MKB Fonds lopen parallel met die van de beleggers in haar fondsen. MKB Fonds ontvangt als mede-aandeelhouder in de fondsen pas (dividend)uitkeringen nadat alle obligatie- en aandelenbeleggers in het fonds hun volledige investeringen (inleg) en couponrente hebben ontvangen.

Spreiding binnen uw persoonlijke beleggingsportefeuille

De MKB Obligaties en MKB Aandelen zijn een assetklasse apart. De risico/rendementsverhouding is niet vergelijkbaar met andere beleggingsproducten zoals scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en beleggingsfondsen. Met de gelden van de MKB Obligaties en MKB Aandelen wordt belegd in een gespreid mandje van volwassen Nederlandse niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven waardoor u een goede spreiding bewerkstelligd binnen uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De MKB Aandelen zijn achtergesteld aan de MKB Obligaties, maar geven daarentegen recht op winsten die behaald worden in de fondsen.

Verhandelbaarheid

Wanneer u deelneemt in de mixfondsen van MKB Fonds krijgt u een persoonlijk account bij Captin, voormalig onderdeel van Van Lanschot Bankiers. Via het online handelsplatform van Captin zijn de MKB Obligaties ieder kwartaal verhandelbaar en de MKB Aandelen ieder halfjaar. De transactiekosten bedragen 1%.

Interesse?

MKB Fonds beheert ‘gesloten’ fondsen. Dat houdt in dat er een uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen plaatsvindt bij aanvang van een fonds. Momenteel vindt er geen uitgifte plaats.

Indien u graag op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe uitgiftes door MKB Fonds, verzoeken wij u ons contactformulier in te vullen. Wij bewaren uw gegevens en informeren u zodra er een nieuwe uitgiftes plaats vinden.

Tevens is het mogelijk om tijdens een actieve handelsperiode reeds uitgegeven MKB Obligaties en/of MKB Aandelen te kopen van andere beleggers. Dit gaat via het online handelsplatform van Captin. U dient zich dan te registreren bij Captin .

Wij hopen u graag in de toekomst als belegger te verwelkomen!

De risico’s

Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Door de aankoop van een obligatie verstrekt u een lening aan de uitgevende instelling, hierdoor loopt u o.a. een debiteurenrisico. Als gevolg hiervan kan de aflossing lager zijn dan de hoofdsom. Voor een volledig overzicht van de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus. Door de aankoop van een aandeel verstrekt u risicodragend (achtergesteld) vermogen. Het belangrijkste materiële risico specifiek voor aandelen is koersrisico. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus van de betreffende uitgifte.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer