MKB Obligaties en MKB Aandelen

MKB Fonds voorziet in de behoeften van zowel de Nederlandse belegger als de MKB-ondernemer door de uitgifte van MKB Obligaties en certificaten van MKB Aandelen (‘MKB Aandelen’). MKB Fonds biedt de belegger een goed renderende belegging en voorziet daarnaast in de kapitaalbehoefte van het Nederlandse MKB.

Ideale mix: MKB Aandelen en MKB Obligaties

Na eerdere succesvolle uitgiftes van MKB Obligaties in 2012 en 2013, bleek dat er veel vraag van beleggers was om aandeelhouder te worden van de fondsen en daarmee indirect van de MKB-bedrijven waarin deze fondsen investeren. Zodoende is besloten om naast de uitgifte van MKB Obligaties ook MKB Aandelen uit te geven in een nieuwe mixfonds-structuur. De mix van MKB Obligaties en MKB Aandelen zorgt ervoor dat deze elkaars positie versterken. Door in het fonds MKB Aandelen uit te geven is het rendement van het fonds beschikbaar voor de aandelenbelegger en wordt het risicoprofiel van de MKB Obligaties lager. En dankzij de inbreng van de obligatiebeleggers hebben de aandelenbeleggers een groter fonds om rendement mee te maken en spreiding te realiseren. Door de mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties is het mogelijk om voor de lange termijn te investeren in MKB-bedrijven.

Individuele keuzes, parallelle belangen

In de mixfonds structuur kunnen beleggers zelf bepalen of ze met obligaties, aandelen of een combinatie van beide willen deelnemen. Zo kunnen zij hun ideale balans kiezen tussen rendement en risico. De belangen van MKB Fonds lopen parallel met die van de beleggers in haar fondsen. MKB Fonds ontvangt als mede-aandeelhouder in de fondsen pas (dividend)uitkeringen nadat alle obligatie- en aandelenbeleggers in het fonds hun volledige investeringen (inleg) en couponrente hebben ontvangen.

Spreiding binnen uw persoonlijke beleggingsportefeuille

De MKB Obligaties en MKB Aandelen zijn een assetklasse apart. De risico/rendementsverhouding is niet vergelijkbaar met andere beleggingsproducten zoals scheeps-cv’s, staatsobligaties of vastgoed- en beleggingsfondsen. Met de gelden van de MKB Obligaties en MKB Aandelen wordt belegd in een gespreid mandje van volwassen Nederlandse niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven waardoor u een goede spreiding bewerkstelligd binnen uw persoonlijke beleggingsportefeuille. De MKB Aandelen zijn achtergesteld aan de MKB Obligaties, maar geven daarentegen recht op winsten die behaald worden in de fondsen.

Verhandelbaarheid

De effecten (MKB Obligaties en/of certificaten van MKB Aandelen) in de mixfondsen van MKB Fonds zijn verhandelbaar via het online handelsplatform van Captin, voormalig onderdeel van Van Lanschot Bankiers. Wanneer u deelneemt in de mixfondsen van MKB Fonds krijgt u een persoonlijk account op het online handelsplatform van Captin.

De risico’s

Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Door de aankoop van een obligatie verstrekt u een lening aan de uitgevende instelling, hierdoor loopt u o.a. een debiteurenrisico. Als gevolg hiervan kan de aflossing lager zijn dan de hoofdsom. Voor een volledig overzicht van de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus. Door de aankoop van een aandeel verstrekt u risicodragend (achtergesteld) vermogen. Het belangrijkste materiële risico specifiek voor aandelen is koersrisico. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus.

MKB Fonds investeert als participatiemaatschappij in volwassen en stabiel winstgevende (familie)bedrijven met een bewezen marktpositie. Lees meer >>
MKB Fonds heeft een omvangrijke en gespreide portefeuille van Nederlandse MKB-ondernemingen. Lees meer over de deelnemingen in onze portefeuille >>
Heeft u interesse in beleggen of investeren in MKB Fonds of bent u MKB-ondernemer en wilt u meer weten over wat MKB Fonds voor u kan betekenen? Neem contact op >>
Disclaimer