MKB Fonds lost obligaties eerste fonds al na vijf jaar af en zet nieuw Mixfonds in de markt


12 april 2017

AMSTERDAM, april 2017 – De Amsterdamse participatiemaatschappij MKB Fonds heeft de obligatiehouders in haar eerste fonds na de minimale looptijd van vijf jaar volledig afgelost. MKB Fonds is de eerste Nederlandse participatiemaatschappij die MKB Obligaties en MKB Aandelen uitgeeft aan particuliere beleggers. Hiermee krijgt ook de particuliere belegger kans te investeren in mkb-bedrijven met een bewezen trackrecord en een solide continuïteitsperspectief. MKB Fonds, inmiddels de grootste uitgever van MKB Obligaties in Nederland, komt medio april met haar vierde fonds sinds de oprichting in 2011.

Vervroegde aflossing

Recentelijk verkocht MKB Fonds haar aandelenbelang in twee deelnemingen uit haar eerste fonds aan de opvolgers. Mede door de ondersteuning van MKB Fonds werd significante groei van beide ondernemingen gerealiseerd en konden er succesvolle bedrijfsopvolgingen tot stand kon komen. Met de opbrengst uit deze verkopen heeft de participatiemaatschappij – hoewel er tot 2019 geen aflossingsverplichting was – de obligaties in het eerste fonds na de minimale looptijd van vijf jaar volledig afgelost.

Thomas Wals, directeur MKB Fonds: “De cirkel is daarmee rond. Wij hebben in het fonds meerdere mkb-bedrijven hun bedrijfsopvolging kunnen realiseren en de obligatiehouders hebben hierbij een rendement behaald van 7 tot 8,25% rente op jaarbasis. Nu de beleggers in dit fonds volledig hun inleg terug ontvangen hebben is dit voor ons dan ook een mooi moment om een vierde fonds van start te gaan”.

Unieke formule MKB Fonds

Voor de start van MKB Fonds in 2011 was de drempel voor particuliere beleggers om te beleggen bij Nederlandse participatiemaatschappijen hoog. Deelname aan soortgelijke participatiefondsen, waarmee indirect belegd wordt in gezonde Nederlandse mkb-bedrijven, was voorheen alleen weggelegd voor de zeer grote belegger, zoals pensioenfondsen. Met het door MKB Fonds ontwikkelde beleggersproduct MKB Obligaties en MKB Aandelen is het al mogelijk in te stappen vanaf €15.000. Dat MKB Fonds deze behoefte in de markt goed heeft ingeschat, blijkt uit het succesvolle verloop van haar obligatie- en aandelenuitgiftes. Inmiddels beheert MKB Fonds drie gesloten fondsen, gefinancierd door de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen aan particuliere beleggers, met een totale waarde van circa €35 miljoen. MKB Fonds heeft inmiddels circa 25 transacties verricht en houdt op dit moment 14 deelnemingen in mkb-bedrijven.

Nieuw MKB Mixfonds

MKB Fonds introduceert per medio april een nieuw fonds, ‘MKB Mixfonds IV’. In dit nieuwe fonds worden MKB Obligaties en MKB Aandelen als beleggersproduct uitgegeven. Net als bij de overige fondsen van MKB Fonds is ook het prospectus voor het vierde fonds getoetst door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Per 18 april is de emissie van Mixfonds IV van start gegaan. Het fonds heeft een omvang van maximaal €20 miljoen, waarvan  €12 tot 14 miljoen aan MKB Obligaties. Er is bij (familie)bedrijven in het mkb een toenemende behoefte aan investeringen ten behoeve van bedrijfsopvolging of ter financiering van groei. Thomas Wals: “Tegelijkertijd zien wij dat er bij de particuliere belegger een groeiende behoefte bestaat om via een professionele participatiemaatschappij als het MKB Fonds te investeren in het Nederlandse mkb. Met ons beleggingsproduct voorzien wij in de behoefte van zowel de belegger als van de mkb- ondernemer. De uitgifte van een vierde fonds is voor ons dan ook een logische vervolgstap.”

Voor meer informatie over MKB Mixfonds IV en het maken van een (vrijblijvende) reservering, bezoek de pagina MKB Obligaties. Voor het downloaden van het prospectus en overige documentatie, bezoek de pagina Downloads.

Gerelateerde berichten


Disclaimer