Max Ferguson


Max is sinds 2019 werkzaam bij MKB Fonds en maakt als Investment Associate deel uit van het investeringsteam. Max is bij MKB Fonds medeverantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van (des)investeringsvoorstellen en biedt ondersteuning aan de Investment Managers en Directors. Max studeert binnenkort af als Register Accountant (RA) en is zijn carrière begonnen bij de Audit- en daarna Deal Advisory afdeling van KMPG. Hij heeft daardoor veel ervaring met due diligence onderzoeken en heeft geleerd met een analytisch en kritisch oog te kijken naar proposities en bedrijfsintegratieprocessen.

Ik vind het een mooie stap dat ik nu vanuit de private equity praktijk mijn opgedane kennis en ervaring kan toepassen. Bij MKB Fonds sta ik dichtbij de deal en de betreffende onderneming en die betrokkenheid spreekt mij erg aan.

m.ferguson@mkb-fonds.nl – LinkedIn

Disclaimer