Trackrecord

MKB Fonds beheert reeds vier gesloten fondsen. Deze fondsen zijn redelijk goed vergelijkbaar met het vijfde fonds vanwege het feit dat zij een nagenoeg vergelijkbaar fondsbeleid voerden en investeringscriteria hadden. MKB Fonds heeft per heden met haar vier eerdere fondsen 50 transacties gedaan, waarvan 28 aangekochte en vijf verkochte participaties. Op dit moment houdt MKB Fonds via haar eerdere fondsen 22 participaties die gezamenlijk ruim € 300 miljoen omzet realiseren en werkgelegenheid bieden aan honderden mensen.

Rendement op verkochte participaties

MKB Fonds heeft met haar vier eerdere fondsen in totaal vijf participaties verkocht. Het gemiddelde effectieve rendement dat is gerealiseerd betreft 29,34% en 2,48 keer de inleg van het fonds. De gemiddelde periode dat deze participaties aangehouden zijn is 4,34 jaar. Let op, MKB Fonds heeft een lange termijn strategie, hierdoor heeft zij een relatief beperkt aantal participaties vervreemd. Hieronder ziet u de ontwikkeling van het dekkingspercentage van de MKB Obligaties per fonds. Dit geeft inzicht in de ontwikkeling van de portefeuille van participaties in de fondsen.

Ontwikkelingen fonds I (2012)

De obligaties uitgegeven door fonds I zijn na exact vijf jaar volledig afgelost, terwijl zij een maximale looptijd hadden van zeven jaar. De obligatiehouders hebben zodoende na vijf jaar hun volledige inleg terug ontvangen. De jaarlijkse rente bedroeg 7%, 7,5% en 8,25% voor de klasse A, B en C. Het fonds heeft altijd tijdig voldaan aan haar rente- en aflossingsverplichtingen. Er is reeds 66% dividend uitgekeerd. Het dekkingspercentage* op de obligaties in dit fonds is van 2012 t/m 2016 opgelopen van 83% naar 405%.

Ontwikkelingen fonds II (2013)

In dit tweede fonds zijn reeds 35% van de obligaties zijn afgelost vóór het einde van de looptijd van de obligaties (31/12/2021). De jaarlijkse rente bedraagt 7%, 7,5% en 8,% voor respectievelijk de klasse A, B en C. Het fonds heeft tot dusverre tijdig voldaan aan haar renteverplichtingen. Het dekkingspercentage* op de obligaties in dit fonds is van 2013 t/m juni 2020 opgelopen van 91% tot 200%.

Ontwikkelingen fonds III (2015)

In dit tweede fonds zijn reeds 20% van de obligaties zijn afgelost vóór het einde van de looptijd (1/10/2024) van de obligaties. De jaarlijkse rente op deze obligaties bedraagt 5%, 5,3% en 5,6% voor klasse A, B en C. Daarnaast heeft iedere klasse recht op een bonusrente van 0%, 6% of 12%. Het fonds heeft tot dusverre tijdig voldaan aan haar renteverplichtingen. Het dekkingspercentage* op de obligaties in dit fonds is van 2015 t/m juni 2020 opgelopen van 134% tot 228%.

Ontwikkelingen fonds IV (2017)

De jaarlijkse rente op deze obligaties bedraagt 5%, 5,3% en 5,6% voor klasse A, B en C. Daarnaast heeft iedere klasse recht op een bonusrente van 0%, 4% of 8%. Het fonds heeft tot dusverre tijdig voldaan aan haar renteverplichtingen. Het dekkingspercentage* op de obligaties in dit fonds is van 2017 t/m juni 2020 opgelopen van 145% tot 170%.

*Dekkingspercentage MKB Obligaties

Dit betreft de verhouding tussen het fondsvermogen van het betreffende fonds en de schulden aan de MKB Obligatiehouders. Een dekkingspercentage van 100% betekent dat de waarde van de bezittingen van het fonds net zo hoog zijn als de schulden aan de MKB Obligatiehouders. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de dekking is op de MKB Obligaties.

Interesse?

De uitgifte van de MKB Obligaties is maximaal € 12.000.000. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van inschrijving. De eerste 50 deelnemers betalen geen emissiekosten.

Voor de uitgifte van MKB Obligaties is een prospectus opgesteld welke is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uw aankoopbeslissing dient u te baseren op het prospectus.

U kunt snel en eenvoudig online inschrijven (via onze partner Captin): Klik hier.

Wilt u liever vrijblijvend reserveren of meer informatie aanvragen? Klik hier.

Reserveren en/of info aanvragenTotaal:Online inschrijven

U kunt snel en eenvoudig online inschrijven (via onze partner Captin): Klik hier.

Emissie MKB Mixfonds V

MKB Fonds introduceert u wederom, na het succes van de voorgaande uitgiftes, de MKB Obligaties waarmee u op een verantwoorde wijze investeert in Nederlandse MKB-bedrijven; de motor van de economie. Rente oplopend tot 6% per jaar.

Ga naar deze pagina voor meer informatie

Documentatie

Wilt u meer weten over MKB Obligaties uitgegeven door MKB Mixfonds V? Er zijn verschillende documenten die u van de site kunt downloaden, zoals de brochure en het prospectus. Voor eventuele vragen kunt u tevens contact opnemen met één van onze medewerkers via
020 – 700 66 46.

Ga naar de downloadpagina

Neem contact op

Heeft u interesse in beleggen of investeren in MKB Fonds of bent u MKB-ondernemer en wilt u meer weten over wat MKB Fonds voor u kan betekenen?

Neem contact op

Disclaimer