MKB Fonds steunt pleidooi AFM


19 februari 2015

Op 18 februari 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een artikel geplaatst waarin zij pleit voor extra wettelijke bescherming voor beleggers bij zogenoemde beleggingsobligaties. De AFM streeft naar een aanpassing van de wet om aanbieders van beleggingsobligaties onder doorlopend toezicht te brengen. MKB Fonds steunt dit pleidooi. MKB Fonds is van mening dat deze door AFM voorgestelde extra bescherming bijdraagt aan een meer heldere, informatievoorziening richting de belegger.

‘MKB Fonds kan zich uitstekend vinden in de voorstellen van AFM inzake strengere eisen rondom beleggingsobligaties om zodoende beleggend Nederland beter te beschermen. Op dit moment zijn er nog te veel aanbieders die gebruik maken van vrijstellingen om obligaties uit te geven buiten AFM om. MKB Fonds is van mening dat iedere obligatie uitgifte voorzien moet zijn van een prospectus dat is goedgekeurd door AFM en voorzien is van een financieel plan gecontroleerd door een accountant. Ook is MKB Fonds al geruime tijd van mening dat de vrijstellingsgrens verlaagd moet worden van € 2,5 miljoen naar € 1 miljoen.’, aldus Thomas Wals van MKB Fonds. ‘MKB Fonds heeft voor iedere obligatie-uitgifte die zij gedaan heeft het prospectus laten toetsen door AFM die haar goedkeuring hieraan verleende. Ook is bij ieder prospectus het financiële plan gecontroleerd door een accountant. MKB Fonds is van mening dat toetsing en doorlopend toezicht door AFM bijdraagt aan helder en transparante informatievoorziening richting de belegger.’

Rendement en risico in balans met Mix-fondsen
Het MKB Fonds plaatst geen obligatiefondsen meer, maar mix-fondsen. In de nieuwe mixfonds-structuur van MKB Fonds kunnen beleggers zelf bepalen of ze met obligaties, aandelen of een combinatie van beide willen deelnemen. Zo kunnen zij hun ideale balans kiezen tussen rendement en risico. De mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties zorgt ervoor dat deze elkaars positie versterken. Door in het fonds MKB Aandelen uit te geven is het rendement van het fonds nu beschikbaar voor de aandelenbelegger en is het risicoprofiel van de MKB Obligaties lager. En dankzij de inbreng van obligatiebeleggers hebben aandelenbeleggers een groter fonds om rendement mee te maken en spreiding te realiseren. Door de mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties is het voor MKB Fonds mogelijk om voor de lange termijn te investeren in MKB-bedrijven. Dit bevordert de continuïteit van de onderneming en dat spreekt vele familiebedrijven aan. De belangen van MKB Fonds lopen parallel met die van de beleggers in haar fondsen. MKB Fonds ontvangt als medeaandeelhouder in de fondsen pas (dividend)uitkeringen, nadat alle obligatie- én aandelenbeleggers in het fonds hun volledige investering (inleg) en couponrente retour hebben ontvangen. Ter dekking van de kosten voor het voeren van het beheer over de fondsen ontvangt MKB Fonds een beheervergoeding van 2% per jaar.

Gerelateerde berichten


Disclaimer

Bedankt voor uw aanvraag.

U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd.