MKB Fonds wikkelt haar eerste fonds volledig af. Investeerders realiseren 100% rendement.


07 september 2021

Amstelveen, september 2021 – MKB Fonds, participatiemaatschappij uit Amstelveen, heeft haar eerste fonds, MKB Mixfonds I, volledig afgewikkeld. De aandelenbeleggers realiseren 100% rendement in ruim zes jaar tijd.

Mixfondsstructuur

MKB Mixfonds I ging in april 2012 van start nadat de Autoriteit Financiele Markten (‘AFM’) het prospectus inzake de uitgifte van MKB Obligaties goedkeurde. Met de gelden die het fonds ophaalde bij de obligatiehouders werd in vier familiebedrijven geparticipeerd. Na deze succesvolle uitgifte van MKB Obligaties, bleek dat er veel vraag van beleggers was om aandeelhouder te worden van de fondsen en daarmee indirect van de MKB-bedrijven waarin deze fondsen investeren. Zodoende werd in 2015 besloten om tevens MKB Aandelen uit te geven, waarna het fonds de ‘mixfondsstructuur’ kreeg, die nu gebruikelijk is voor alle fondsen van MKB Fonds. Met de gelden die het fonds ophaalde bij de aandelenbeleggers werd aanvullend in drie bedrijven geparticipeerd, waardoor de totale portefeuille van MKB Mixfonds I bestond uit zeven MKB-bedrijven.

MKB Obligaties vervroegd afgelost

Eind 2016 verkocht MKB Fonds twee participaties uit haar eerste fonds aan de opvolgers. Mede door de ondersteuning van MKB Fonds werd significante groei van beide ondernemingen gerealiseerd en konden er succesvolle bedrijfsopvolgingen tot stand kon komen. Met de opbrengst uit deze verkopen heeft de participatiemaatschappij – hoewel er tot 2019 geen aflossingsverplichting was – de obligaties in het eerste fonds na de minimale looptijd van vijf jaar volledig afgelost. De obligatiehouders hebben een rente gerealiseerd van 7% tot 8,25% op jaarbasis.

100% rendement in ruim zes jaar tijd

Onlangs heeft MKB Fonds het hele eerste fonds afgewikkeld middels de inkoop van de MKB Aandelen. De aandelenbeleggers in dit fonds realiseren met deze inkoop een rendement van 100% in iets meer dan zes jaar, ofwel circa 16% per jaar.

Thomas Wals, algemeen directeur van MKB Fonds geeft aan: “De afgelopen jaren heeft het fonds vijf van de zeven participaties vervreemd, waardoor er een natuurlijk moment is ontstaan om het fonds af te wikkelen. Dit heeft geleid tot de inkoop van de MKB Aandelen met een uitstekend rendement voor de beleggers.”

Succesvolle formule

Voor de start van MKB Fonds in 2011 was de drempel voor particuliere beleggers om te beleggen bij Nederlandse participatiemaatschappijen hoog. Deelname aan soortgelijke participatiefondsen was voorheen alleen weggelegd voor de zeer vermogende belegger, zoals pensioenfondsen. Met de door MKB Fonds ontwikkelde MKB Obligaties en MKB Aandelen is het al mogelijk in te stappen vanaf € 15.000. Dat MKB Fonds deze behoefte in de mark goed heeft ingeschat, blijkt uit het succesvolle verloop van haar obligatie- en aandelenuitgiftes. In september 2020 ging MKB Fonds van start met de uitgifte van MKB Obligaties door het vijfde fonds, MKB Mixfonds V. Binnen slechts drie weken was de uitgifte van € 20 miljoen ruim overtekend.

Inmiddels beheert MKB Fonds vijf gesloten fondsen, gefinancierd door de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen aan particuliere beleggers, met een totale waarde van circa € 75 miljoen. MKB Fonds heeft inmiddels circa 60 transacties verricht en houdt op dit moment 20 deelnemingen in mkb-bedrijven.

Gerelateerde berichten


Disclaimer