Nieuwe emissie MKB Obligaties gaat van start na goedkeuring AFM


27 september 2022

Wij zijn verheugd u te melden dat wij vandaag van start zijn gegaan met de uitgifte van MKB Obligaties door ons zesde fonds, MKB Mixfonds VI.

Op 20 september 2022 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus inzake de uitgifte van MKB obligaties goedgekeurd. De emissies zullen per 01 oktober 2022 van start gaan.

Deze uitgifte van MKB Obligaties is beperkt tot € 15 miljoen. MKB Fonds verwacht veel animo voor deze uitgifte, aangezien er vanuit bestaande beleggers en de markt veel behoefte kenbaar gemaakt is.

Belangrijke kenmerken van de MKB obligaties

• Jaarlijkse verwachte rente: 5,3%, 5,6% of 6% (afhankelijk van uw inleg)
• Eenmalige bonusrente van 0%, 3% of 6% (afhankelijk van de prestaties van het fonds)
• Looptijd: maximaal negen jaar (vervroegd aflosbaar vanaf vier jaar)
• Deelname mogelijk vanaf: € 15.000
• Het fonds zal een gespreide portefeuille opbouwen van circa tien volwassen Nederlandse familiebedrijven – met bewezen marktposities en goede vooruitzichten

Kenmerken van het Fonds

Dit nieuwe fonds zal, net als de eerdere fondsen van MKB Fonds de ‘mixfonds-structuur’ hebben. Dit houdt in dat naast de uitgifte van MKB Obligaties ook certificaten van MKB Aandelen worden uitgegeven, in de verhouding 60% (MKB Obligaties) om 40% (MKB Aandelen). Hierdoor heeft het fonds bij aanvang een buffer aan eigen vermogen en een robuuste solvabiliteit van 40%, waardoor het dekkingspercentage van de MKB Obligaties 167% is.

De mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties zorgt ervoor dat deze elkaars positie versterken. Door in het fonds MKB Aandelen uit te geven wordt het risicoprofiel van de MKB Obligaties lager en hebben de aandelenbeleggers een groter fonds om rendement mee te maken en spreiding te realiseren. Door de mix van MKB Aandelen en MKB Obligaties is het mogelijk om voor de lange termijn te investeren in MKB bedrijven. Dit bevordert de continuïteit van de ondernemingen en dat spreekt vele (familie)bedrijven aan.

Gerelateerde berichten


Disclaimer