MKB Fonds verwerft meerderheidsbelang in kennismigrantspecialist Exterus


18 november 2023

Vorig maand heeft MKB Fonds de eerste overname van haar zesde fonds succesvol afgerond, namelijk: Exterus uit Den Haag (www.exterus.nl).

Kennismigrantspecialist
Exterus is gespecialiseerd in het volledig ontzorgen van haar klanten op het gebied van fiscale, HR en juridische dienstverlening voor werkgevers met betrekking tot het inhuren of in dienst nemen van kennismigranten. Exterus excelleert in het leveren van (maatwerk)oplossingen voor haar klanten op het gebied van internationale werknemers en kennismigranten die in Nederland werkzaam worden of buiten Nederland worden tewerkgesteld. Denk hierbij aan dienstverlening rondom werk- en verblijfsvergunningen, internationale fiscaliteit, payrolling en salarisadministratie.

Achtergrondinformatie
Exterus werd in 2006 opgericht door Paul Roeten en Dennis von Oven. Evert Roeten, de broer van Paul, trad in 2008 toe tot de onderneming, waarna hij in 2018 doorgroeide tot partner en aandeelhouder van de onderneming. Deze drie heren houden na de transactie met MKB Fonds nog een substantieel minderheidsbelang en blijven aan als directie. Hiermee wordt zowel de continuïteit van de bedrijfsvoering als de betrokkenheid van de huidige DGA’s gewaarborgd. De onderneming realiseerde in 2022 circa € 20 miljoen omzet.

Specialistische in-house kennis
Met een team van circa 30 eigen medewerkers bedient Exterus een divers klantenbestand van (internationale) bedrijven en multinationals die onder andere in Nederland kennismigranten inzetten. Hoewel Exterus geen specifieke sectorfocus heeft, richt het zich voornamelijk op het hogere segment van de arbeidsmarkt, waarbij het een cruciale rol speelt in het faciliteren van internationaal talent voor deze organisaties.

Exterus biedt kwalitatief hoogstaand advies en andere diensten aan op alle juridische en fiscale gebieden die komen kijken bij het aannemen van buitenlandse werknemers en zorgt voor een nauwgezette afhandeling. Dit ziet toe op advieswerkzaamheden op het gebied van verblijfs- en werkvergunning, fiscaliteit, zoals het aanvragen van 30%-regelingen en (internationale) salarisadministratie. Daarnaast biedt Exterus als ‘Employer of Record’ ook payrolling-diensten aan waarbij de werknemers bij Exterus in dienst komen, maar ingezet worden bij opdrachtgevers. Dit stelt de opdrachtgever in staat om kennismigranten wel in Nederland tewerk te stellen, terwijl de opdrachtgever door Exterus wordt ontlast voor de wettelijke vereisten en regelgeving hieromtrent.

Paul Roeten geeft aan: “Wij hebben de intentie om internationaal te groeien door het doen van overnames, om voor onze klanten een goed alternatief te zijn voor de Big-4 kantoren. Via een goede vriend van mij werd ik gewezen op MKB Fonds. Zij hebben veel ervaring met het voeren van buy-and-build strategieën en pre-exits. Daarnaast zijn we gecharmeerd van hun transparante en professionele werkwijze.”

Complexe regelgeving
Nederland kent een cultuur van complexe regelgeving die alsmaar aan verandering onderhevig is, met name op het gebied van kennismigratie. De meeste bedrijven kunnen en willen deze specialistische kennis niet in-house aantrekken. Exterus speelt hierdoor een cruciale en onmisbare rol voor haar klanten door bedrijven te helpen navigeren door, en compliant te blijven met, deze wet- en regelgeving.

Veel bedrijven missen de expertise om het proces van werken en wonen voor internationale werknemers te faciliteren, wat een breed scala aan zaken omvat, zoals het regelen van werkvergunningen, ziektekostenverzekeringen, huisvesting, het openen van een bankrekening, complexe internationale fiscaliteit, pensioenen en een correcte salarisverwerking. Deze complexiteit vormt vaak een onoverkomelijke barrière voor bedrijven om kennismigranten te werven, ondanks de dringende behoefte aan deze professionals.

Groeimarkt
Volgens het CBS is het aandeel internationale kenniswerkers in de Nederlandse beroepsbevolking relatief klein ten opzichte van andere Europese landen. Internationale kenniswerkers komen in Nederland ook minder vaak uit Europa dan in de meeste andere Europese landen. Tevens is het werkloosheidspercentage voor internationale kenniswerkers in Nederland relatief laag en werken de internationale kenniswerkers vaker op een hoog beroepsniveau. In 2022 kwamen er ruim 26 duizend hoogopgeleide kennismigranten (van buiten de EU/EFTA) naar Nederland en vormden deze internationale kenniswerkers circa 4,2% van de Nederlandse beroepsbevolking. In 2016 was de toestroom van het aantal kennismigranten in Nederland slechts 13.900.

De toenemende vraag naar kennismigranten heeft de Nederlandse arbeidsmarkt getransformeerd, waardoor het aannemen van kennismigranten een manier is geworden om het nijpende personeelstekort op te vangen. De verwachting is dat deze stijging zich verder zal doorzetten, hetgeen mooie groeivooruitzichten schept voor de diensten van Exterus.

Internationale buy-and-build strategie
De Nederlandse arbeidsmarkt biedt substantiële mogelijkheden voor verdere organische groei van de onderneming. Desalniettemin streven zowel MKB Fonds als de directie van Exterus ernaar om tezamen een internationale buy-and-build strategie uit te voeren. Hoewel Exterus momenteel uitsluitend in de Nederlandse markt actief is, bestaat bij sommige van de (internationale) klanten van Exterus de noodzaak aan gelijkaardige diensten in andere EU-landen.

Thomas Wals, directeur van MKB Fonds: “Wij zijn onder de indruk van de prestaties van Paul, Dennis en Evert. Ze hebben een onderneming opgebouwd die op het hoogste niveau acteert. Exterus is het perfecte platform om internationaal overnames mee te doen. Wij zien veel kansen in België, Duitsland en Spanje. In deze landen zijn de huidige klanten van Exterus ook goed vertegenwoordigd.”

Gerelateerde berichten


Disclaimer