Informatie huidige emissie

Share on print
Print

MKB Obligaties, aantrekkelijke belegging in Nederlands MKB

MKB Fonds introduceert u wederom, na het succes van de voorgaande uitgiftes, de MKB Obligaties waarmee u op een verantwoorde wijze investeert in Nederlandse MKB-bedrijven; de motor van de economie.

De gelden van de MKB Obligaties zullen worden aangewend om te participeren in circa tien volwassen Nederlandse MKB-bedrijven. Het fonds zal zich met name richten op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging.

Het fonds neemt alleen belangen in bedrijven met bewezen marktposities en goede vooruitzichten en zal niet investeren in startende ondernemingen (‘startups’), of ondernemingen actief in de vastgoed-, horeca, landbouw en de bouwsector.

MKB Obligaties

Er worden drie klassen MKB Obligaties uitgegeven, klasse A, B en C. De rentevergoeding bedraagt voor de klasse A, B en C respectievelijk 5,5%, 5,75% en 6% per jaar. De rente wordt ieder kwartaal uitgekeerd. Daarnaast heeft u recht op een eenmalige bonusrente van 0 of 0,5 of 1 jaar extra rentevergoeding. Zie hieronder de kenmerken:

MKB ObligatiesKlasse AKlasse BKlasse C
Nominale waarde€ 1.000€ 5.000€ 10.000
Minimale afname15 stuks (€ 15.000)10 stuks (€ 50.000)10 stuks (€ 100.000)
LooptijdMaximaal 8 jaarMaximaal 8 jaarMaximaal 8 jaar
Aflossing100%100%100%
Vaste rente (per jaar)5,5%5,75%6%
Bonusrente (eenmalig)*0%, 2,75% of 5,5%0%, 2,88% of 5,75%0%, 3% of 6%
Totaal rendement (per jaar)**5,61%, 5,90% of 6,17%5,87%, 6,17% of 6,45%6,13%, 6,44% of 6,74%

* Het fonds start met € 8 miljoen eigen vermogen. Bij een groei naar € 16 miljoen bedraagt de bonusrente 1 jaar extra rentevergoeding.
** Dit betreft het effectieve rendement per jaar wordt gemeten over de gehele looptijd (8 jaar).

Rekenvoorbeeld

Stel u investeert € 100.000, dan koopt u 10 stuks MKB Obligaties van klasse C. Dan ontvangt u een vaste rente van € 1.500 per kwartaal, ofwel 6% per jaar. Daarnaast heeft u recht op een eenmalige bonusrente oplopend tot € 6.000 (1 jaar extra rentevergoeding). Uw effectieve rente over de gehele looptijd kan daarmee oplopen tot 6,74% op jaarbasis.

Looptijd & aflossing

De MKB Obligaties hebben een looptijd van acht jaar, maar zijn naar keuze van de uitgevende instelling geheel of gedeeltelijk vervroegd en boetevrij aflosbaar vanaf vier jaar. Bij een vervroegde aflossing heeft u in totaal minder rente ontvangen, omdat de looptijd korter is.

Verhandelbaarheid

De MKB Obligaties zijn tussentijds verhandelbaar via het online handelsplatform van Captin (voormalig onderdeel van Van Lanschot). De transactiekosten bedragen 1%. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs lager liggen dan uw inleg. De kans bestaat dat er geen koper is. De uitgevende instelling is niet verplicht om de obligaties in te kopen.

Interesse?

De uitgifte van de MKB Obligaties is maximaal € 12.000.000. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst van inschrijving. De eerste 50 deelnemers betalen geen emissiekosten.

Voor de uitgifte van MKB Obligaties is een prospectus opgesteld welke is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uw aankoopbeslissing dient u te baseren op het prospectus.

U kunt snel en eenvoudig online inschrijven (via onze partner Captin): Klik hier.

Wilt u liever vrijblijvend reserveren of meer informatie aanvragen? Klik hier.

Reclame

Deze webpagina betreft een reclame-uiting. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt wordt aanbevolen dat u het prospectus leest om de potentiële risico’s en voordelen van het beleggen in deze effecten (MKB Obligaties) volledig te begrijpen. Het prospectus is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als aanprijzing van deze effecten. Uw aankoopbeslissing dient genomen te worden op basis van het prospectus, welke kosteloos verkrijgbaar is per post, e-mail of via www.mkb-fonds.nl/documentatie.

Risico’s

Beleggen in deze obligaties brengt financiële risico’s met zich mee, zoals gebruik van bancaire financiering bij de bedrijven, ongelijke looptijd fonds en obligaties en illiquide bezittingen. Als gevolg van deze risico’s is mogelijk dat het fonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen, waardoor de obligaties kunnen in waarde kunnen dalen of u kunt een deel van u inleg kunt verliezen. Voor een volledig overzicht van de risico’s verwijzen wij u naar het prospectus.

Online inschrijven

U kunt snel en eenvoudig online inschrijven (via onze partner Captin): Klik hier.

Trackrecord

MKB Fonds heeft reeds vier succesvolle fondsen in de markt gebracht.

Lees meer over het trackrecord van deze fondsen

Documentatie

Wilt u meer weten over MKB Obligaties uitgegeven door MKB Mixfonds V? Er zijn verschillende documenten die u van de site kunt downloaden, zoals de brochure en het prospectus. Voor eventuele vragen kunt u tevens contact opnemen met één van onze medewerkers via
020 – 700 66 46.

Ga naar de downloadpagina

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen in ons vijfde fonds? Middels deze pagina kunt u geheel vrijblijvend meer informatie aanvragen of MKB Obligaties reserveren. Tevens is het mogelijk om direct online in te schrijven.

Ga naar deze pagina

Disclaimer