Onze aanpak

Waardecreatie

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij. MKB Fonds heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen en fungeert als klankbord voor de directie en management. Samen wordt gekeken naar groeimogelijkheden en stappen om processen te optimaliseren. MKB Fonds helpt ondernemers de volgende stap te zetten.

MKB Fonds is zodoende actief betrokken om (duurzame) groei van de onderneming te realiseren en te waarborgen. Continuïteit staat voorop en het doel van een investering is het creëren van lange termijn waarde voor de MKB-onderneming.

Ondersteuning door kennis, ervaring en netwerk

MKB Fonds spreekt de taal van de ondernemer. Door haar ervaring en omvangrijke portefeuille van deelnemingen kent MKB Fonds de wereld van de MKB-ondernemer en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

MKB Fonds ondersteunt de directies van haar deelnemingen actief op het gebied van:

 1. Strategie
  Het formuleren van een heldere groeistrategie voor de komende vijf jaar. Wat zijn de doelen voor de onderneming en wat is er nodig om daar te komen?
 2. Inzicht, structuur en organisatie
  Het inrichten van een goede managementrapportage en het definiëren van KPI’s waarbij voor alle stakeholders (directie, investeerder, bank en managers) de juiste (stuur)informatie beschikbaar komt.
 3. Optimaliseren
  Het bieden van ondersteuning bij onder andere het optimaliseren van de processen, de administratieve organisatie, het verdienmodel, de werkkapitaalbehoefte evenals kostenbeheersing.
 4. Groei
  Wanneer bovenstaande punten zijn gerealiseerd is er een een solide basis voor verdere groei. Daarbij ondersteunt MKB Fonds bij het maken van groeikeuzes in producten en markten, alsmede het actief ondersteunen bij een buy and build strategie.

MKB Fonds heeft als gevestigde Nederlandse participatiemaatschappij een uitgebreid netwerk van ervaren specialisten. MKB Fonds stelt dit netwerk beschikbaar wanneer dat leidt tot additionele groei en effectieve ondersteuning.

Een participatie door MKB Fonds kan aan verschillende behoeften van de ondernemer bijdragen. Lees meer over wat MKB Fonds voor ondernemers kan betekenen >>
Het investeringsbeleid van MKB Fonds richt zich op het investeren en participeren in gevestigde Nederlandse MKB-ondernemingen in defensieve sectoren. Lees meer over de kernpunten van het investeringsbeleid >>
Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>
Disclaimer