Actieve ondersteuning

MKB Fonds levert meer dan alleen kapitaal. Ons doel is de ondernemingen te helpen groeien naar een volgend niveau. Iedere fase van een onderneming verlangt een bepaalde mate van professionaliteit en kwaliteit van de organisatie. In de weg daarnaartoe zijn er veel stappen te zetten in de professionalisering van de interne processen, rapportages, stuurinformatie, management en governance. Wij ondersteunen de directies van onze participaties bij al deze facetten en fungeren als klankbord.

Tevens kunnen wij met onze uitgebreide ervaring en netwerk waardevolle adviezen geven op strategisch, financieel en operationeel vlak. MKB Fonds is zodoende actief betrokken om duurzame groei van de onderneming te realiseren en te waarborgen. Continuïteit staat voorop en het doel van een investering is het creëren van lange termijn waarde voor de MKB-onderneming.

Buy-and-build

Een belangrijke groeidrijfveer waar MKB Fonds aan bijdraagt is het doen van strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen, ook wel een ‘buy-and-build strategie’ genoemd. Zo’n strategie kan leiden tot vele synergie- en schaalvoordelen, waardoor de winstgevendheid en de waarde van de onderneming toeneemt.

MKB Fonds is één van de meest actieve participatiemaatschappij van Nederland en heeft vele directies ondersteund middels het groeien van de onderneming door het doen van tientallen aanvullende overnames. Lees meer over onze buy-and-build strategieën >>.

Ondersteuning door kennis, ervaring en een duidelijke focus

Door onze duidelijke focus op gezonde MKB-bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening en ons uitgebreide netwerk daarin maakt ons een strategisch investeerder en inhoudelijke partner voor de ondernemer. Hierdoor kunnen wij veel bijdragen aan de professionalisering en (internationale) groei van de onderneming.

MKB Fonds ondersteunt de directies van haar participaties actief op het gebied van:

 1. Strategie
  Het formuleren van een heldere groeistrategie voor de komende vijf jaar. Wat zijn de doelen voor de onderneming en wat is er nodig om daar te komen?
 2. Inzicht, structuur en organisatie
  Het inrichten van een goede managementrapportage en het definiëren van KPI’s waarbij voor alle stakeholders (directie, investeerder, bank en managers) de juiste (stuur)informatie beschikbaar komt.
 3. Optimaliseren
  Het bieden van ondersteuning bij onder andere het optimaliseren van de processen, de administratieve organisatie, het verdienmodel, de werkkapitaalbehoefte evenals kostenbeheersing.
 4. Groei
  Wanneer bovenstaande punten zijn gerealiseerd is er een solide basis voor verdere groei. Daarbij ondersteunt MKB Fonds bij het maken van groeikeuzes in producten en markten, alsmede het actief ondersteunen bij een buy-and-build strategie.
 5. Exit
  Ook bij een mogelijk verkoopproces ondersteunt MKB Fonds actief. Bij alle elementen van het proces, onder andere het opstellen van informatiememorandum, begeleiden van due diligence onderzoek, voeren van onderhandelingen en totstandkoming van de transactiedocumentatie heeft MKB Fonds ruime ervaring.

Ook in moeilijke tijden, ‘hands on’

Het kan, om wat voor reden dan ook, voorkomen dat een onderneming in moeilijk vaarwater terecht komt. Ook dan ondersteunen wij actief. Onze ondersteuning kan alsdan variëren van het extern aantrekken of bijstorten van kapitaal, (juridisch) reorganiseren, onderdelen afstoten of wijzigen juridische- en kapitaalstructuur, maar ook communicatie met stakeholders, zoals de banken en aandeelhouders. In dit soort situaties is het belangrijk om snel te kunnen handelen, pragmatisch te acteren, betrokken te zijn en voorbereid op iedere uitkomst. MKB Fonds heeft in meerdere gevallen succesvol directies actief ondersteund, zelfs fulltime, bij het doorstaan van dit soort situaties.

Deze actieve inspanning vertaalt zich ook in ons solide trackrecord over de afgelopen tien jaar.

Uitgebreid netwerk

Wij beschikken over een groot netwerk dat enerzijds bestaat uit onze grote achterban van investeerders (momenteel circa 900), maar ook uit de aandeelhouders en directies van onze participaties. Daarnaast beschikt MKB Fonds over een uitgebreid netwerk van ervaren specialisten. MKB Fonds stelt dit brede netwerk beschikbaar om additionele groei te realiseren en effectieve ondersteuning te bieden.

Lange termijn investeerder, met oog voor de toekomst

Anders dan gebruikelijk bij participatiemaatschappijen heeft MKB Fonds geen vaste investeringstermijn of harde ‘exit-datum’. Dit geeft rust bij de onderneming en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een lange termijn groeistrategie. Onze lange termijn focus sluit perfect aan bij de strategie en visie van vele familiebedrijven, alsmede bij bedrijven die duurzaam willen groeien middels het doen van overnames.

Gericht op bedrijfsopvolging

MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven. MKB Fonds neemt naast de ondernemer een meerderheidsbelang in de onderneming. De ondernemer blijft nog een aantal jaar aan het roer staan, ondersteund door het team van MKB Fonds. Middels onze investering stelt de ondernemer een belangrijk deel van zijn of haar vermogen veilig, wordt gefaseerd naar een volledige overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de organisatie en werknemers voorbereiden op zijn of haar volledig uittreden. Deze transactievorm noemt men ook wel ‘pre-exit’.

Sinds onze oprichting in 2011 hebben wij tientallen ondernemers ondersteund bij het realiseren van (gefaseerde) bedrijfsopvolging en gelden als specialist op dit gebied. Lees meer over bedrijfsopvolging>>.

 

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

Een buy-and-build strategie kan bijdragen aan versnelde groei van de onderneming. Lees meer over buy-and-build >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer