Actieve ondersteuning

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij. MKB Fonds heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen en fungeert als klankbord voor de directie. Samen wordt gekeken naar groeimogelijkheden en stappen om processen te optimaliseren. MKB Fonds helpt ondernemers de volgende stap te zetten en biedt ondersteuning op financieel, juridisch, commercieel en strategisch vlak.

MKB Fonds is zodoende actief betrokken om (duurzame) groei van de onderneming te realiseren en te waarborgen. Continuïteit staat voorop en het doel van een investering is het creëren van lange termijn waarde voor de MKB-onderneming.

Ondersteuning door kennis, ervaring en netwerk

MKB Fonds spreekt de taal van de ondernemer. Door haar ervaring en omvangrijke portefeuille van deelnemingen kent MKB Fonds de wereld van de MKB-ondernemer en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

MKB Fonds ondersteunt de directies van haar deelnemingen actief op het gebied van:

 1. Strategie
  Het formuleren van een heldere groeistrategie voor de komende vijf jaar. Wat zijn de doelen voor de onderneming en wat is er nodig om daar te komen?
 2. Inzicht, structuur en organisatie
  Het inrichten van een goede managementrapportage en het definiëren van KPI’s waarbij voor alle stakeholders (directie, investeerder, bank en managers) de juiste (stuur)informatie beschikbaar komt.
 3. Optimaliseren
  Het bieden van ondersteuning bij onder andere het optimaliseren van de processen, de administratieve organisatie, het verdienmodel, de werkkapitaalbehoefte evenals kostenbeheersing.
 4. Groei
  Wanneer bovenstaande punten zijn gerealiseerd is er een een solide basis voor verdere groei. Daarbij ondersteunt MKB Fonds bij het maken van groeikeuzes in producten en markten, alsmede het actief ondersteunen bij een buy and build strategie.

MKB Fonds heeft als gevestigde Nederlandse participatiemaatschappij een uitgebreid netwerk van ervaren specialisten. MKB Fonds stelt dit brede netwerk beschikbaar om additionele groei te realiseren en effectieve ondersteuning te bieden.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

Een buy and build strategie kan bijdragen aan versnelde groei van de onderneming. Lees meer over buy and build >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>
Disclaimer