Over MKB Fonds

MKB Fonds, opgericht in 2011, is een leidende, onafhankelijke participatiemaatschappij met een langdurig trackrecord in het succesvol participeren in Nederlandse MKB-bedrijven. MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen familiebedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening (onder andere ICT). Het team van MKB Fonds ondersteunt ondernemers actief bij het realiseren van gefaseerde bedrijfsopvolging, professionaliseren van de onderneming en groei middels overnames (buy-and-build). Lees meer over het team van MKB Fonds >>.

Lange termijn investeerder met oog voor de toekomst

Anders dan gebruikelijk bij participatiemaatschappijen heeft MKB Fonds geen vaste investeringstermijn of harde ‘exit-datum’. Dit geeft rust bij de onderneming en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een lange termijn groeistrategie. Onze lange termijn focus sluit perfect aan bij de strategie en visie van vele familiebedrijven, alsmede bij bedrijven die duurzaam willen groeien middels het doen van overnames.

Gericht op bedrijfsopvolging

MKB Fonds richt zich met name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven. MKB Fonds neemt naast de ondernemer een meerderheidsbelang in de onderneming. De ondernemer blijft nog een aantal jaar aan het roer staan, ondersteund door het team van MKB Fonds. Middels onze investering stelt de ondernemer een belangrijk deel van zijn of haar vermogen veilig, wordt gefaseerd naar een volledige overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de organisatie en werknemers voorbereiden op zijn of haar volledig uittreden. Deze transactievorm noemt men ook wel ‘pre-exit’ genoemd.

Sinds onze oprichting in 2011 hebben wij tientallen ondernemers ondersteund bij het realiseren van bedrijfsopvolging en gelden als specialist op dit gebied. Lees meer over bedrijfsopvolging >>.

Actieve ondersteuning

Ons doel is de ondernemingen te helpen groeien naar een volgend niveau. Wij hebben ruime ervaring met het professionaliseren en uitbouwen van bedrijven. MKB Fonds heeft een actief ondersteunende rol bij haar participaties en fungeert als klankbord voor de directies. Wij kunnen met onze uitgebreide ervaring en netwerk waardevolle adviezen geven op strategisch, financieel en operationeel vlak. Wij werken zodoende actief samen met de directies van de bedrijven om duurzame groei van de onderneming te realiseren.
Lees meer over onze actieve ondersteuning >>.

Uitgebreid netwerk

Wij beschikken over een groot netwerk dat enerzijds bestaat uit onze grote achterban van investeerders (momenteel circa 900), maar ook uit de aandeelhouders en directies van onze participaties. Daarnaast beschikt MKB Fonds over een uitgebreid netwerk van ervaren specialisten. MKB Fonds stelt dit brede netwerk beschikbaar om additionele groei te realiseren en effectieve ondersteuning te bieden.

Buy-and-build

Een belangrijke groeidrijfveer waar MKB Fonds aan bijdraagt is het doen van strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen, ook wel een ‘buy-and-build strategie’ genoemd. Zo’n strategie kan leiden tot vele synergie- en schaalvoordelen, waardoor de winstgevendheid en de waarde van de onderneming toeneemt.

MKB Fonds is één van de meest actieve participatiemaatschappij van Nederland en heeft vele directies ondersteund middels het groeien van de onderneming door het doen van tientallen aanvullende overnames. Lees meer over onze buy-and-build strategieën >>.

Strategische investeerder, met een duidelijke focus

Door onze duidelijke focus op gezonde MKB-bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening en ons uitgebreide netwerk daarin maakt ons een strategisch investeerder en inhoudelijke partner voor de ondernemer. Hierdoor kunnen wij veel bijdragen aan de professionalisering en (internationale) groei van de onderneming. Naast onze ervaring met bedrijfsopvolging en buy-and-build strategieën valt te denken aan best practices op het gebied van logistiek, warehousing, ERP- en IT-systemen, product- en marktcombinaties en HR, zoals het aantrekken en belonen van de juiste mensen. Lees meer over onze investeringsfocus >>.

Specialist die de taal van de ondernemers begrijpt

Door de jaren heen hebben wij consequent bewezen de taal van deze ondernemers te spreken, goed met hen samen te werken en uitzonderlijke resultaten te behalen. Door onze jarenlange ervaring en omvangrijke portefeuille van bedrijven kennen wij de wereld van de ondernemer en de uitdagingen die bij het ondernemen komen kijken. Wij geloven in het aangaan van een partnerschap gebaseerd op vertrouwen, kwaliteit en inhoud.
Lees meer over ondernemers aan het woord >>.

Kapitaal, Ondersteuning en Groei

MKB Fonds past haar kracht en ervaring als leidende Nederlandse participatiemaatschappij in het MKB toe om waarde te ontluiken en groei te stimuleren. Het kapitaal van MKB Fonds is de olie voor de motor van een sterk Nederlands Midden- en Kleinbedrijf. De strategische ondersteuning die MKB Fonds biedt helpt bedrijven te groeien en succesvol te zijn, ook in economisch moeilijke tijden.

MKB Fonds heeft het haar hoogste prioriteit gemaakt om de belangen van haar investeerders en participaties te dienen. Dit uit zich in een cultuur waarbij integriteit, professionaliteit en streven naar perfectie centraal staat. MKB Fonds opereert met een lange termijn visie en een duidelijk besef dat vertrouwen elke dag verdiend moet worden.

Trackrecord

MKB Fonds beheert momenteel vijf gesloten fondsen, gefinancierd door de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen aan particuliere beleggers, met een totale omvang van circa € 100 miljoen. MKB Fonds heeft reeds 90 transacties gedaan en beheert 18 participaties verspreid over deze fondsen. Deze participaties realiseren gezamenlijk in 2022 circa € 425 miljoen omzet en bieden werkgelegenheid aan circa 900 mensen in binnen- en buitenland.

 

90 transacties

18 participaties

€ 425 miljoen omzet

900 personen werkzaam in binnen- en buitenland

Het ervaren en ondernemende team van MKB Fonds kent door de omvangrijke portefeuille van deelnemingen de uitdagingen van de ondernemer. Lees meer over de teamleden >>

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

Een buy-and-build strategie kan bijdragen aan versnelde groei van de onderneming. Lees meer over buy-and-build >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>
Disclaimer