Over MKB Fonds

MKB Fonds brengt door middel van de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen de wereld van de belegger en de wereld van de MKB-ondernemer bij elkaar. MKB Fonds biedt beleggers een goed renderende belegging in een gespreide portefeuille van degelijke Nederlandse MKB-bedrijven én er vloeit kapitaal naar het MKB voor de overdracht naar de volgende generaties. MKB Fonds beheert momenteel vier gesloten fondsen, gefinancierd door de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen aan particuliere beleggers, met een totale waarde van circa €55 miljoen.

Investeren in gezonde MKB-bedrijven met oog voor de toekomst

MKB Fonds richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het participeren in gezonde en volwassen MKB-bedrijven. In de meeste gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren. Daarbij valt te denken aan (familie)bedrijven, waarbij de opvolger onvoldoende middelen heeft voor een overname, of een gefaseerde verkoop door de oud eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger. Daarnaast hanteert MKB Fonds voor veel van haar participaties een ‘buy & build’ strategie. Bij een buy & build strategie doet MKB Fonds samen met haar participatie strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen waardoor de onderneming uitgebouwd wordt en verdere groei tot stand komt. De MKB-bedrijven waarin MKB Fonds heeft geparticipeerd realiseren gezamenlijk circa €250 miljoen omzet en bieden direct werkgelegenheid aan honderden werknemers in binnen- en buitenland.

Kapitaal, Ondersteuning en Groei

MKB Fonds past haar kracht als leidende Nederlandse participatiemaatschappij in het MKB toe om waarde te ontluiken en groei te stimuleren. Het kapitaal van MKB Fonds is de olie voor de motor van een sterk Nederlands Midden- en Kleinbedrijf. De strategische ondersteuning die MKB Fonds biedt helpt bedrijven te groeien en succesvol te zijn, ook in economisch moeilijke tijden.

MKB Fonds heeft het haar hoogste prioriteit gemaakt om de belangen van haar investeerders en participaties te dienen. Dit uit zich in een cultuur die integriteit, professionaliteit en passie voor perfectie waardeert en verplicht te opereren met een lange termijn visie en een duidelijk besef dat vertrouwen elke dag verdient moet worden.

Disclaimer