Over MKB Fonds

MKB Fonds is een participatiemaatschappij die zich bezighoudt met het participeren in Nederlandse MKB-bedrijven.

MKB Fonds brengt door middel van de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen de wereld van de belegger en de wereld van de MKB-ondernemer bij elkaar. MKB Fonds biedt beleggers een goed renderende belegging in een gespreide portefeuille van degelijke Nederlandse MKB-bedrijven én de continuïteit van de onderneming wordt gewaarborgd.

MKB Fonds beheert momenteel vijf gesloten fondsen, gefinancierd door de uitgifte van MKB Obligaties en MKB Aandelen aan particuliere beleggers, met een totale fondswaarde van circa €75 miljoen.

Investeren in gezonde MKB-bedrijven met oog voor de toekomst

MKB Fonds richt zich sinds haar oprichting in 2011 op het participeren in gezonde en volwassen MKB-bedrijven. In veel gevallen heeft de investering als doel bedrijfsopvolging te realiseren. Daarbij valt te denken aan bedrijven waarvan de opvolger onvoldoende middelen heeft om de overname te financieren, of een gefaseerde verkoop door de oud-eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger. Wanneer de huidige eigenaar de wens heeft om, al dan niet gefaseerd in een aantal jaren, naar een exit toe te werken, kan een participatie door MKB Fonds uitkomst bieden.

Daarnaast implementeert MKB Fonds voor veel van haar participaties een ‘buy and build’ strategie. Bij een buy and build strategie doet MKB Fonds samen met haar participatie strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen waardoor verdere groei van de onderneming wordt gerealiseerd.

Kapitaal, Ondersteuning en Groei

MKB Fonds past haar kracht en ervaring als leidende Nederlandse participatiemaatschappij in het MKB toe om waarde te ontluiken en groei te stimuleren. Het kapitaal van MKB Fonds is de olie voor de motor van een sterk Nederlands Midden- en Kleinbedrijf. De strategische ondersteuning die MKB Fonds biedt helpt bedrijven te groeien en succesvol te zijn, ook in economisch moeilijke tijden.

MKB Fonds heeft het haar hoogste prioriteit gemaakt om de belangen van haar investeerders en participaties te dienen. Dit uit zich in een cultuur waarbij integriteit, professionaliteit en streven naar perfectie centraal staat. MKB Fonds opereert met een lange termijn visie en een duidelijk besef dat vertrouwen elke dag verdiend moet worden.

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

Het ervaren en ondernemende team van MKB Fonds kent door de omvangrijke portefeuille van deelnemingen de uitdagingen van de ondernemer. Lees meer over de teamleden >>

MKB Fonds participeert in volwassen MKB-bedrijven met goede vooruitzichten. Lees meer over het investeringsbeleid >>

Disclaimer