Bedrijfsopvolging

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Wanneer de huidige eigenaar de wens heeft om, al dan niet gefaseerd in een aantal jaren, naar een exit toe te werken, kan een participatie door MKB Fonds uitkomst bieden.

Pre-exit transactievorm

Verschillende bedrijfsopvolgingsstrategieën kunnen toegepast worden, waarbij de ‘pre-exit’ onze voorkeur heeft. In deze transactievorm neemt MKB Fonds naast de ondernemer een meerderheidsbelang in de onderneming en blijft de ondernemer nog een aantal jaar aan het roer staan, ondersteund door MKB Fonds. Zo blijft de ondernemer operationeel en financieel betrokken en vindt er een gefaseerde bedrijfsopvolging plaats. In de meeste gevallen duurt zo’n traject drie tot vijf jaar.

Middels onze investering stelt de ondernemer een belangrijk deel van zijn of haar vermogen veilig, wordt gefaseerd naar een volledige overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de organisatie en werknemers voorbereiden op zijn of haar volledig uittreden. Dit is een belangrijk uitgangspunt in het beleid van MKB Fonds. MKB Fonds is van mening dat dit ten goede komt aan de continuïteit van de onderneming, omdat de aansturing gedaan blijft worden door de persoon die het bedrijf door en door kent, het vertrouwen van de medewerkers geniet, al jarenlang succesvol is en aanvullend daarop ondersteund wordt door een professionele investeerder. Een gefaseerde bedrijfsopvolging leidt tot de minste onrust bij de medewerkers, klanten en leveranciers.

Specialist op het gebied van bedrijfsopvolging

Sinds onze oprichting in 2011 hebben wij tientallen ondernemers ondersteund bij het realiseren van bedrijfsopvolging en gelden als specialist op dit gebied. Bij het aangaan van dit type transactie (gedeeltelijk verkopen en samen als partners verder gaan) is het zeer belangrijk hoe de samenwerking verloopt tussen de partijen. Nagenoeg al onze ruim 90 transacties hebben op deze manier plaatsgevonden en wij beseffen ons dat je in zo’n samenwerking flexibel moet zijn en moet streven naar het uiteindelijke doel, ook als het een keer tegen zit. Door de jaren heen hebben wij consequent bewezen de taal van deze ondernemers te spreken, goed met hen samen te werken en uitzonderlijke resultaten te behalen. Wij geloven in een partnership gebaseerd op vertrouwen, kwaliteit en inhoud. Lees meer over ondernemers aan het woord >>.

Actieve ondersteuning

Ons doel is de ondernemingen te helpen groeien naar een volgend niveau. Wij hebben ruime ervaring met het professionaliseren en uitbouwen van bedrijven. MKB Fonds heeft een actief ondersteunende rol bij haar participaties en fungeert als klankbord voor de directies. Wij kunnen met onze uitgebreide ervaring en netwerk waardevolle adviezen geven op strategisch, financieel en operationeel vlak. Wij werken zodoende actief samen met de directies van de bedrijven om duurzame groei van de onderneming te realiseren.
Lees meer over onze actieve ondersteuning >>.

Uitgebreid netwerk

Wij beschikken over een groot netwerk dat enerzijds bestaat uit onze grote achterban van investeerders (momenteel circa 800), maar ook uit de aandeelhouders en directies van onze participaties. Daarnaast beschikt MKB Fonds over een uitgebreid netwerk van ervaren specialisten. MKB Fonds stelt dit brede netwerk beschikbaar om additionele groei te realiseren en effectieve ondersteuning te bieden.

Buy-and-build

Een belangrijke groeidrijfveer waar MKB Fonds aan bijdraagt is het doen van strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen, ook wel een ‘buy-and-build strategie’ genoemd. Zo’n strategie kan leiden tot vele synergie- en schaalvoordelen, waardoor de winstgevendheid en de waarde van de onderneming toeneemt.

MKB Fonds is één van de meest actieve participatiemaatschappij van Nederland en heeft vele directies ondersteund middels het groeien van de onderneming door het doen van tientallen aanvullende overnames. Lees meer over onze buy-and-build strategieën >>.

Strategische investeerder, met een duidelijke focus

Door onze duidelijke focus op gezonde MKB-bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening en ons uitgebreide netwerk daarin maakt ons een strategisch investeerder en inhoudelijke partner voor de ondernemer. Hierdoor kunnen wij veel bijdragen aan de professionalisering en (internationale) groei van de onderneming. Naast onze ervaring met bedrijfsopvolging en buy-and-build valt te denken aan best practices op het gebied van logistiek, warehousing, ERP- en IT-systemen, product- en marktcombinaties en HR, zoals het aantrekken en belonen van de juiste mensen. Lees meer over onze investeringsfocus >>.

Een buy-and-build strategie kan bijdragen aan versnelde groei van de onderneming. Lees meer over buy-and-build >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer