Bedrijfsopvolging

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Daarbij valt te denken aan bedrijven waarvan de opvolger onvoldoende middelen heeft om de overname te financieren, of een gefaseerde verkoop door de oud eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger. Wanneer de huidige eigenaar de wens heeft, om al dan niet gefaseerd in een aantal jaren, naar een exit toe te werken, kan een participatie door MKB Fonds uitkomst bieden.

Verschillende strategieën kunnen daarbij toegepast worden, waarbij de ‘pre-exit’ onze voorkeur heeft. De ondernemer blijft op die manier zowel operationeel als financieel betrokken na overname.

Bij een pre-exit neemt MKB Fonds naast de huidige directeur grootaandeelhouder (‘DGA’) een belang in de onderneming. De ondernemer/DGA blijft hierbij nog een aantal jaar aan het roer. Daarmee heeft de ondernemer een deel van zijn vermogen veilig gesteld, teneinde over een aantal jaren het resterende deel te gelde te maken. Op deze manier wordt gefaseerd naar een volledige overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de organisatie en werknemers voorbereiden op volledige uittreding.

Om verdere groei te realiseren in samenwerking met de ondernemer hanteert MKB Fonds voor veel van haar participaties een ‘buy and build’ strategie. Deze strategie kan bijdragen aan het versneld laten groeien van de onderneming door overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen. Lees meer over buy and build.

Een buy and build strategie kan bijdragen aan versnelde groei van de onderneming. Lees meer over buy and build >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds participeert in volwassen MKB-bedrijven met goede vooruitzichten. Lees meer over het investeringsbeleid >>

Disclaimer