Raad van advies

De raad van advies van MKB Fonds N.V. geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies heeft betrekking op de doelstelling van MKB Fonds alsmede de bevordering, de ontwikkeling en de implementatie van de activiteiten van MKB Fonds, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast fungeert de raad van advies als klankbord voor MKB Fonds en het bestuur.

De raad van advies houdt zich met name bezig met de algemene ontwikkelingen in de fondsen van MKB Fonds, alsmede de strategie en uitbouw van MKB Fonds in het algemeen en al hetgeen daartoe behoort. Momenteel bestaat de raad van advies uit de volgende leden:

A.V. Paardekooper

De heer Paardekooper is specialist in fusies en overnames en mede-oprichter van Blenheim Advocaten en Blenheim Corporate Finance. Hij heeft meer dan 130 transacties begeleid de afgelopen 12 jaar, waaronder de overname van IENS door TripAdvisor, MMS door Laborie, en de verkoop van Smulweb aan Jumbo. Daarnaast adviseert en procedeert hij over aandeelhoudersgeschillen en is adviseur van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Tevens is de heer Paardekooper auteur van het boek: ‘Handleiding voor de Commissaris (en Toezichthouder)’. De heer Paardekooper is ook actief als ondernemer en investeerder. Hij is één van de oprichters van Zecco, dat in 2016 succesvol is verkocht. 

De heer Paardekooper is per 1 januari 2021 benoemd tot voorzitter van de raad van advies van MKB Fonds. De heer Paardekooper heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van MKB Fonds.

J.A. Emmens

De heer Emmens is jarenlang werkzaam geweest  binnen de Investment tak van de ING Bank, en heeft vervolgens succesvol een onderneming opgericht die actief was in het opzetten, plaatsen en beheren van voornamelijk vastgoedfondsen. Tegenwoordig is hij als ondernemer en investeerder betrokken bij verschillende ondernemingen, met name op het gebied van financiële dienstverlening, duurzame energie en vastgoed.

De heer Emmens is in 2016 benoemd tot lid van de raad van advies van MKB Fonds. De heer Emmens heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van MKB Fonds.

G.A. van de Beek

De heer Van de Beek startte zijn carrière bij ABN Amro Bank, waar hij ruim tien jaar werkte op verschillende afdelingen binnen de bank. Vervolgens heeft de heer Van de Beek zich ingekocht in een groep van bedrijven actief in de disposables (Trescon Groep), waarover hij ruim 20 jaar de directie heeft gevoerd. Trescon Groep is onder leiding van de heer Van de Beek sterk uitgebreid door het doen van aanvullende overnames. Zodoende heeft hij ruime ervaring op het gebied van kopen en verkopen van ondernemingen en het implementeren van een buy and build strategie. Inmiddels heeft hij deze belangen afgebouwd en is hij als informal investor en adviseur actief.

De heer Van de Beek is in 2017 benoemd tot lid van de raad van advies van MKB Fonds. De heer Van de Beek heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van MKB Fonds.

*v.l.n.r. G.A van Beek, A.V. Paardekooper en J.A. Emmens

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer