Raad van Advies

De Raad van Advies van MKB Fonds N.V. geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies heeft betrekking op de doelstelling van MKB Fonds alsmede de bevordering, de ontwikkeling en de implementatie van de activiteiten van MKB Fonds, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast fungeert de Raad van Advies als klankbord voor MKB Fonds en het bestuur.

De Raad van Advies houdt zich met name bezig met de algemene ontwikkelingen in de fondsen van MKB Fonds, alsmede de strategie en uitbouw van MKB Fonds in het algemeen en al hetgeen daartoe behoort. Momenteel bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

mr. Pierre Hautvast

Pierre Hautvast heeft aan de Radboud Universiteit van Nijmegen Nederlands recht gestudeerd en is vervolgens ruim 30 jaar als advocaat werkzaam geweest, waarvan de laatste 24 jaar als partner bij Poelmann van den Broek Advocaten te Nijmegen. Hautvast was werkzaam bij de secties Ondernemings- en Vastgoedrecht. Daarnaast vervulde hij bij Poelmann van den Broek Advocaten verschillende functies waaronder het voorzitterschap van de maatschap. Tevens vervulde hij diverse functies in besturen en raden van toezicht van maatschappelijk georiënteerde organisaties, waaronder onder meer de Raad van Toezicht van de Coöperatieve Rabobank Nijmegen en daarnaast meerdere commissariaten.
Vanaf 2004 tot medio 2014 was Hautvast werkzaam als adviseur van Nederlandse investeerders in Duitsland. Daarnaast is de heer Hautvast werkzaam als adviseur voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en familiebedrijven. De heer Hautvast is medio 2012 benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies van MKB Fonds. De heer Hautvast heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van MKB Fonds.

Jan Emmens

Jan Emmens is afgestudeerd in Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na jarenlang werkzaam geweest te zijn binnen de Investment tak van de ING Bank, heeft Emmens een succesvolle onderneming opgericht die actief was in het opzetten, plaatsen en beheren van voornamelijk vastgoedfondsen. Tegenwoordig is hij als ondernemer en investeerder betrokken bij verschillende ondernemingen, met name op het gebied van financiële dienstverlening, duurzame energie en vastgoed. De heer Emmens is medio 2016 benoemd tot lid van de Raad van Advies van MKB Fonds. De heer Emmens heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van MKB Fonds.

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>
Een participatie door MKB Fonds kan aan verschillende behoeften van de ondernemer bijdragen. Lees meer over wat MKB Fonds voor ondernemers kan betekenen >>
MKB Fonds heeft een omvangrijke en gespreide portefeuille van Nederlandse MKB-ondernemingen. Lees meer over de deelnemingen in onze portefeuille >>
Disclaimer