Buy and build

Voor veel van haar participaties hanteert MKB Fonds na instap een zogeheten ‘buy and build’ strategie. Deze strategie kan bijdragen aan het versneld laten groeien van de onderneming door strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen (ook wel ‘add-ons’ genoemd).

MKB Fonds heeft veel ervaring met het implementeren van buy and build strategieën bij haar deelnemingen, waardoor significante groei van de onderneming werd gerealiseerd. Er kunnen verschillende vormen van een buy and build strategie ingezet worden, zoals:

  • Platformonderneming: Vanuit een onderneming waar de interne processen op orde zijn en de directie voldoende operationele taken heeft uitbesteed kan het bedrijf verder worden uitgebreid doormiddel van overname van (een aantal) ondernemingen uit dezelfde markt. MKB Fonds ondersteunt haar deelnemingen uiteraard bij het ‘buy and build-klaar’ maken van de onderneming.
  • Groepsvorming: Naast volledige integratie in één platformbedrijf is het ook mogelijk dat bedrijven worden ondergebracht in een nieuwe (groeps)entiteit om vervolgens zelfstandig, onder de eigen bedrijfsnaam met de zittende directies in de markt te blijven opereren. Door binnen een groep te opereren kunnen de ondernemingen profiteren van onder andere kennisdeling en schaal- en inkoopvoordelen.

Lees meer over succesvolle buy and build cases bij Ondernemers aan het woord.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds participeert in volwassen MKB-bedrijven met goede vooruitzichten. Lees meer over het investeringsbeleid >>

test
Disclaimer