Buy-and-build

Voor veel van haar participaties hanteert MKB Fonds een zogeheten ‘buy & build strategie’. Deze strategie kan bijdragen aan het versneld laten groeien van de onderneming door strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen (ook wel ‘add-ons’ genoemd).

MKB Fonds is één van de meest actieve participatiemaatschappij van Nederland en heeft vele directies ondersteund middels het groeien van de onderneming door het doen van tientallen aanvullende overnames. MKB Fonds ondersteunt haar participaties actief bij het voorbereiden van de onderneming op en uitvoeren van de buy & build strategie.

Er kunnen verschillende vormen van een buy & build strategie ingezet worden, zoals:

 • Platformonderneming: Vanuit een onderneming waar de interne processen op orde zijn en de directie voldoende operationele taken heeft uitbesteed kan het bedrijf verder worden uitgebreid doormiddel van overname van (een aantal) ondernemingen (add-ons).
 • Groeps-/clustervorming: Naast volledige integratie in één platformbedrijf is het ook mogelijk dat bedrijven worden ondergebracht in een nieuwe (groeps)entiteit om vervolgens zelfstandig, onder de eigen bedrijfsnaam met de zittende directies in de markt te blijven opereren. Door binnen een groep te opereren kunnen de ondernemingen profiteren van onder andere kennisdeling en schaal- en synergievoordelen.

Synergie- en schaalvoordelen van een buy & build strategie

Groeien middels het overnemen van vergelijkbare of complementaire ondernemingen kan leiden tot vele synergie- en schaalvoordelen, waardoor de winstgevendheid en de waarde van de onderneming toeneemt.

Enkele voorbeelden van synergievoordelen zijn:

 • Betere inkoopcondities: de marge zal flink verbeterd worden door samen in te kopen voor lagere prijzen. Ook kan er onderling gekeken worden waar welke partij de beste deal heeft qua inkoop.
 • Efficiëntere bedrijfsvoering: Bepaalde kosten kunnen nu door meerdere ondernemingen gedeeld worden, waardoor de onderneming efficiënter en effectiever kan functioneren.
 • Effectiever personeel: Dubbele functies kunnen verdwijnen of de personen kunnen effectiever ingezet worden. Ook kan er hoger kader personeel aangetrokken worden gezien de grotere omvang van de onderneming.
 • Kennisdeling: De bedrijven wisselen kennis uit en kunnen leren van elkaars fouten.
 • Breder assortiment: Doordat het ene bedrijf net andere producten aanbiedt dan het andere bedrijf kan er door middel van cross-selling aan klanten een hogere omzet behaald worden.
 • Meer klanten en segmenten: De bedrijven kunnen elkaars klanten gaan benaderen, wat leidt tot een hogere omzet.

Enkele voorbeelden van schaalvoordelen zijn:

 • Margeverbetering: Marges zullen toenemen door de vergroting van het totale bedrijf.
 • Afname concurrentie: Afname van concurrentie verlicht de druk op de prijzen.
 • Aantrekken personeel: De onderneming wordt aantrekkelijker voor personeel gezien de toegenomen groeimogelijkheden.
 • Hogere waardering: Doordat het bedrijf groter en professioneler is komt het in een ander segment. In dat segment zijn de EBITDA-multiples vaak hoger, waardoor de waarde van de onderneming stijgt.

Lees meer over succesvolle buy & build cases bij ondernemers aan het woord >>.

Actieve ondersteuning

Ons doel is de ondernemingen te helpen groeien naar een volgend niveau. Iedere fase van een onderneming verlangt een bepaalde mate van professionaliteit en kwaliteit van de organisatie. In de weg daarnaartoe zijn er veel stappen te zetten in de professionalisering van de interne processen, rapportages, stuurinformatie, management en governance. Wij ondersteunen de directies van onze participaties bij al deze facetten en fungeren als klankbord.

Tevens kunnen met onze uitgebreide ervaring en netwerk waardevolle adviezen geven op strategisch, financieel en operationeel vlak. Wij werken zodoende actief samen met de directies van de bedrijven om duurzame groei van de onderneming te realiseren en te waarborgen. Lees meer over onze actieve ondersteuning >>.

Strategische investeerder, met een duidelijke focus

Door onze duidelijke focus op gezonde MKB-bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening en ons uitgebreide netwerk daarin maakt ons een strategisch investeerder en inhoudelijke partner voor de ondernemer. Hierdoor kunnen wij veel bijdragen aan de professionalisering en (internationale) groei van de onderneming. Naast onze ervaring met bedrijfsopvolging en buy and build valt te denken aan best practices op het gebied van logistiek, warehousing, ERP- en IT-systemen, product- en marktcombinaties en HR, zoals het aantrekken en belonen van de juiste mensen. Lees meer over onze investeringsfocus >>.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer