Investeringscomité

Voor ieder fonds van MKB Fonds wordt een investeringscomité geïnstalleerd. Het investeringscomité houdt zich bezig met het adviseren van de directie van het fonds op het gebied van de verwerving van de potentiële participaties.

Taken en bevoegdheden

De primaire taak van het investeringscomité is het beoordelen van investeringsvoorstellen die de directie van het fonds voordraagt. Daarbij wordt elke investeringspropositie, zowel voor directe investeringen als vervolginvesteringen (‘add-ons’) voorgelegd aan het investeringscomité.

Het investeringscomité toetst of de door de directie van het fonds voorgedragen investeringsvoorstellen:
a. passen binnen de investeringscriteria van het betreffende fonds;
b. passen bij de strategie van het fonds als zodanig, met als doel een succesvol en winstgevend fonds voor alle stakeholders van het fonds.

Samenstelling

Het investeringscomité bestaat uit een samenstelling van vijf personen die worden aangesteld
voor een termijn van ten minste drie jaar. Het investeringscomité kan worden bijgestaan door ondernemers of sectorspecialisten.

Bij de samenstelling van het investeringscomité dient gewaarborgd te worden dat de leden over aanvullende kwaliteiten en ervaringen beschikken, zodat een zo breed als mogelijke deskundigheid en ervaring met betrekking tot relevante aandachtsgebieden aanwezig is. Bij de samenstelling is zodoende gewaarborgd dat er voldoende kennis aanwezig is op de vlakken: juridisch (specifiek fusies en overnames), strategisch (specifiek MKB-bedrijven), financieel (bedrijfsovernames, -financiering en -integraties) en ondernemerschap (ervaring als ondernemer in de voor het fonds relevante sectoren).

Het investeringscomité dient altijd een lid van de Raad van Advies van MKB Fonds als lid te hebben. Deze persoon fungeert als ‘Linking Pin’ tussen het investeringscomité en de Raad van Advies.

Vergaderfrequentie

Voor ieder investeringsvoorstel komen het investeringscomité en de directie ten minste twee keer bijeen (al dan niet via een elektronische bijeenkomst).

Eerste vergadering
De eerste vergadering vindt plaats nadat de directie en de partij aan de zijde van de beoogde participatie of add-on een intentieovereenkomst hebben getekend. Tijdens deze vergadering presenteert de directie van het fonds het investeringsvoorstel.
Kennismaking met directie
Voorafgaand aan een investering maken twee leden van het investeringscomité kennis met de directie van de potentiële participatie. Tijdens dit bedrijfsbezoek

Tweede vergadering en advies
De tweede vergadering vindt plaats nadat het due dilligence onderzoek is afgerond en het bedrijfsbezoek. Het investeringscomité zal op basis van voorgelegde informatie, de vergaderingen met de directie van het fonds en het bedrijfsbezoek bij de potentiële participatie, de directie met toelichting adviseren over het al dan niet verwerven van de propositie middels een aanbevelingsbrief.

Investeringscomité MKB Mixfonds V

Op dit moment is louter het investeringscomité van het vijfde fonds van MKB Fonds geïnstalleerd. Alle ander fondsen zijn reeds volledig belegd en derhalve zijn deze investeringscomités ontbonden.

Wij hebben getracht om een gewogen samenstelling te creëren binnen het investeringscomité van MKB Mixfonds V, met leden die complementair aan elkaar zijn qua kennis, ervaring en achtergrond. Met veel trots kunnen wij melden dat we dit ook hebben bereikt.

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer