Investeringscomité

MKB Fonds heeft naast de Raad van Advies een investeringscomité (IC) geïnstalleerd. Het IC houdt zich bezig met het adviseren van het bestuur van de fondsen, specifiek op het gebied van selectie, verwerving en monitoring van de (potentiële) deelnemingen. Daarbij wordt elke investeringspropositie, zowel voor directie investeringen als add-ons, voorgelegd aan het IC. Het IC zal op basis van voorgelegde informatie, plenair overleg met het bestuur van MKB Fonds en een bedrijfsbezoek bij de potentiële deelneming, het bestuur met toelichting adviseren over het al dan niet verwerven van de propositie middels een aanbevelingsbrief.

Het IC bestaat uit een vaste samenstelling van momenteel zes personen die zijn aangesteld voor een termijn van ten minste drie jaar. De leden van het IC hebben allen hun sporen verdiend op verschillende gebieden (juridisch, financieel, strategisch, fusie en overnames en ondernemerschap). Zo kijken zij ieder vanuit hun eigen invalshoek naar een investeringspropositie. In voorkomende gevallen wordt het IC ondersteund door een flexibele groep ondernemers en/of sectorspecialisten (de satellieten).Vrijwel alle leden van het investeringscomité zijn (vertegenwoordigers van) obligatiehouders of certificaathouders in één of meerdere fondsen van MKB Fonds.

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>
Een participatie door MKB Fonds kan aan verschillende behoeften van de ondernemer bijdragen. Lees meer over wat MKB Fonds voor ondernemers kan betekenen >>
MKB Fonds heeft een omvangrijke en gespreide portefeuille van Nederlandse MKB-ondernemingen. Lees meer over de deelnemingen in onze portefeuille >>
Disclaimer