Investeringscomité

Voor ieder fonds van MKB Fonds wordt een investeringscomité geïnstalleerd. Het investeringscomité houdt zich bezig met het adviseren van de directie van het fonds op het gebied van de verwerving van de potentiële participaties.

Taken en bevoegdheden

De primaire taak van het investeringscomité is het beoordelen van investeringsvoorstellen die de directie van het fonds voordraagt. Daarbij wordt elke investeringspropositie, zowel voor directe investeringen als vervolginvesteringen (‘add-ons’) voorgelegd aan het investeringscomité.

Het investeringscomité toetst of de door de directie van het fonds voorgedragen investeringsvoorstellen:
a. passen binnen de investeringscriteria van het betreffende fonds;
b. passen bij de strategie van het fonds als zodanig, met als doel een succesvol en winstgevend fonds voor alle stakeholders van het fonds.

Samenstelling

Het investeringscomité bestaat uit een samenstelling van vijf personen die worden aangesteld
voor een termijn van ten minste drie jaar. Het investeringscomité kan worden bijgestaan door ondernemers of sectorspecialisten.

Bij de samenstelling van het investeringscomité dient gewaarborgd te worden dat de leden over aanvullende kwaliteiten en ervaringen beschikken, zodat een zo breed als mogelijke deskundigheid en ervaring met betrekking tot relevante aandachtsgebieden aanwezig is. Bij de samenstelling is zodoende gewaarborgd dat er voldoende kennis aanwezig is op de vlakken: juridisch (specifiek fusies en overnames), strategisch (specifiek MKB-bedrijven), financieel (bedrijfsovernames, -financiering en -integraties) en ondernemerschap (ervaring als ondernemer in de voor het fonds relevante sectoren).

Het investeringscomité dient altijd een lid van de Raad van Advies van MKB Fonds als lid te hebben. Deze persoon fungeert als ‘Linking Pin’ tussen het investeringscomité en de Raad van Advies.

Vergaderfrequentie

Voor ieder investeringsvoorstel komen het investeringscomité en de directie ten minste twee keer bijeen (al dan niet via een elektronische bijeenkomst).

Eerste vergadering
De eerste vergadering vindt plaats nadat de directie en de partij aan de zijde van de beoogde participatie of add-on een intentieovereenkomst hebben getekend. Tijdens deze vergadering presenteert de directie van het fonds het investeringsvoorstel.
Kennismaking met directie
Voorafgaand aan een investering maken twee leden van het investeringscomité kennis met de directie van de potentiële participatie. Tijdens dit bedrijfsbezoek

Tweede vergadering en advies
De tweede vergadering vindt plaats nadat het due dilligence onderzoek is afgerond en het bedrijfsbezoek. Het investeringscomité zal op basis van voorgelegde informatie, de vergaderingen met de directie van het fonds en het bedrijfsbezoek bij de potentiële participatie, de directie met toelichting adviseren over het al dan niet verwerven van de propositie middels een aanbevelingsbrief.

Investeringscomité MKB Mixfonds V

Op dit moment zijn louter de investeringscomités van het vijfde en zesde fonds van MKB Fonds geïnstalleerd. Alle ander fondsen zijn reeds volledig belegd en derhalve zijn deze investeringscomités ontbonden.

Wij hebben getracht om een gewogen samenstelling te creëren binnen het investeringscomité van MKB Mixfonds V, met leden die complementair aan elkaar zijn qua kennis, ervaring en achtergrond. Met veel trots kunnen wij melden dat we dit ook hebben bereikt.

Hieronder een korte toelichting per lid van het investeringscomité van MKB Mixfonds V:

Lucas Smeets
• Voorzitter van het investeringscomité
• Tevens voorzitter geweest van het investeringscomité van MKB Mixfonds III en IV
• Familiebedrijf in olie (o.a. tankstations)
• Veel overnames gedaan met het familiebedrijf
• Focus: overkoepelend, proces, structuur

Arjen Paardekooper
• Sinds 2021 de voorzitter van de Raad van Advies van MKB Fonds N.V.
• Fungeert als ‘linking pin’ tussen onze RvA en het investeringscomité
• Oprichter van Blenheim Advocaten en Blenheim Corporate Finance
• M&A Advocaat die meer dan 130 transacties heeft begeleid
• Focus: juridisch, fusies en overnames

Dick Wammes
• Carriere begonnen als turn-around consultant
• Voor Israëlisch bedrijf de Europese tak opgezet. Later verkocht aan HP.
• Toen als MBI-er de kleine start-up Dynafix uitgebouwd tot € 150 miljoen omzet. Verkocht aan BPOST
• Voorzitter van het investeringscomité van LIOF (Limburgs Investeringsfonds)
• Focus: strategisch, financieel, zowel handel als IT

Adri van Helden
• Oprichter van Van Helden Relatiegeschenken
• Uitgebouwd tot een internationale onderneming met ruim 400 medewerkers
• Al ruim 50 jaar ondernemer
• Investeerder in bedrijven en vastgoed
• Focus: algemeen, handelsbedrijven

Maasbert Schouten
• Op jonge leeftijd AFAB opgericht en uitgebouwd tot 1.000 medewerkers
• Eigenaar geweest van Vitesse en succesvol verkocht
• Investeerder in en adviseur van vele private equity fondsen
• Jury(voorzitter) van BNR Zakendoen en Best Small Cap Deal (M&A Awards)
• Focus: dealstructuur/waardering en IT-bedrijven

Investeringscomité MKB Mixfonds VI

Wij hebben getracht om een gewogen samenstelling te creëren binnen het investeringscomité van MKB Mixfonds VI, met leden die complementair aan elkaar zijn qua kennis, ervaring en achtergrond. Met veel trots kunnen wij melden dat we dit ook hebben bereikt.

Hieronder een korte toelichting per lid van het investeringscomité van MKB Mixfonds VI:

Rogier Cazemier
• Voorzitter van het investeringscomité
• Hoofddocent aan de Hogeschool van Rotterdam (lesgebieden Economie en MKB-bedrijven)
• 20 jaar lang in de IT en logistiek gewerkt, waaronder bij Compaq en HP
• Invalshoek/expertise: overkoepelend, proces, structuur

Arjen Paardekooper
• Sinds 2021 de voorzitter van de Raad van Advies van MKB Fonds N.V.
• Fungeert als ‘linking pin’ tussen onze RvA en het investeringscomité
• Oprichter van Blenheim Advocaten en Blenheim Corporate Finance
• M&A Advocaat die meer dan 130 transacties heeft begeleid
• Invalshoek/expertise: juridisch, fusies en overnames

Berny Plas
• Nam in 1997 agenturenhandel Bark Verpakkingen BV over en transformeerde dit tot de grootste verpakkingsdistributeur voor industriële producten van de Benelux door totaal 7 overnames en door organische groei.
• Verkocht in 2020 een minderheidsbelang aan private equity partij Quadrum Capital.
• Verkocht in 2022 volledig (samen met Quadrum Capital belang) aan het Amerikaanse Berlin Packaging (grootste verpakkingsdistributeur ter wereld).
• Investeert nu in private equity, venture capital en vastgoed.
• Invalshoek/expertise: Strategisch, handelsbedrijven

Maasbert Schouten
• Op jonge leeftijd AFAB opgericht en uitgebouwd tot 1.000 medewerkers
• Eigenaar geweest van Vitesse en succesvol verkocht
• Investeerder in en adviseur van vele private equity fondsen
• Jury(voorzitter) van BNR Zakendoen en Best Small Cap Deal (M&A Awards)
• Invalshoek/expertise: Private Equity, dealstructuur, zakelijke dienstverlening

Richard Keukelaar
• Richtte in 1984 groothandel in consumentengoederen Remalux op.
• In 2018 meerderheid van de aandelen verkocht aan MKB Fonds
• Co-investeerder in een aantal participaties van MKB Fonds
• Invalshoek/expertise: Ondernemerschap, handelsbedrijven

Adri van Helden
• Oprichter van Van Helden Relatiegeschenken
• Uitgebouwd tot een internationale onderneming met ruim 400 medewerkers
• Al ruim 50 jaar ondernemer
• Investeerder in bedrijven en vastgoed
• Satellietlid
• Invalshoek/expertise: Handelsbedrijven

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen (familie)bedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening. Lees meer over de investeringsfocus van MKB Fonds >>

Disclaimer