Investeringsfocus

De fondsen van MKB Fonds stellen zichzelf het doel om te participeren in volwassen MKB-bedrijven met goede vooruitzichten, waar behoefte is aan het realiseren van een gefaseerde bedrijfsopvolging. De ondernemer blijft betrokken en behoudt een substantieel financieel belang. Wij ondersteunen daarnaast bij verdere professionalisering van de onderneming, waardoor groei gerealiseerd kan worden, al dan niet middels een buy-and-build strategie. 

Duidelijke focus op groothandels en zakelijke dienstverleners

Het team van MKB Fonds ondersteunt ondernemers actief bij het realiseren van gefaseerde bedrijfsopvolging, professionaliseren van de onderneming en het voeren van een duurzame groeistrategie.

MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen familiebedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening (onder andere ICT). 

Beperkte afhankelijkheden en terugkerende omzet

MKB Fonds let in het bijzonder op (a) de spreiding in klanten, leveranciers, producten, markten, (b) afhankelijkheden, zoals van wetgeving, medewerkers, technologieën en (c) het terugkerende karakter van de omzet. Om die reden investeren wij bij voorkeur in bedrijven met een brede basis aan klanten, leveranciers en producten en die deze producten periodiek verkoopt, zoals slijtage- of verbruiksartikelen.

Ter illustratie: middels eerdere fondsen is geïnvesteerd in MKB-bedrijven die een groothandel voeren in schoonmaakartikelen, verpakkingsmaterialen, diervoerdergrondstoffen, glas,  lasbenodigdheden, zoetwaren, woninginrichting  en onderdelen voor schepen, vliegtuigen en scooters. Daarnaast heeft MKB Fonds een vrij omvangrijke portefeuille van IT-dienstverleners opgebouwd en samengevoegd.

Volwassen Nederlandse bedrijven

MKB Fonds investeert louter in volwassen (familie)bedrijven in het Nederlandse MKB met een bewezen marktpositie en goede vooruitzichten. Dit houdt in dat zij ten minste vijf jaar in hun specifieke branche actief zijn en een solide continuïteitsperspectief hebben. Tevens dient de onderneming een duidelijke (groei)strategie hebben. Deze strategie moet aannemelijk maken dat de winstgevendheid de komende jaren een gezonde groei laat zien.

Ondernemer blijft operationeel en financieel betrokken

Op het moment dat MKB Fonds participeert in de onderneming stelt de ondernemer een belangrijk deel van zijn of haar vermogen veilig. In veel gevallen draagt een participatie door MKB Fonds bij aan het realiseren van een gefaseerde bedrijfsoverdracht, waarbij de ondernemer betrokken blijft en een substantieel financieel belang houdt (‘pre-exit’). Dat houdt in dat de ondernemer voor ten minste 25% herinvesteert in de participatie en dat de ondernemer net zo lang operationeel betrokken blijft totdat er een gedegen operationele opvolging heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen duurt zo’n traject drie tot vijf jaar.

Middels onze investering stelt de ondernemer een belangrijk deel van zijn of haar vermogen veilig, wordt gefaseerd naar een volledige overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de organisatie en werknemers voorbereiden op zijn of haar volledig uittreden. Dit is een belangrijk uitgangspunt in het beleid van het MKB Fonds. MKB Fonds is mening dat dit ten goede komt aan de continuïteit van de onderneming, omdat de aansturing gedaan blijft worden door de persoon die het bedrijf door en door kent, het vertrouwen van de medewerkers geniet, al jarenlang succesvol is en aanvullend ondersteund wordt door een professionele investeerder. Een gefaseerde bedrijfsopvolging leidt tot de minste onrust bij de medewerkers, klanten en leveranciers.

Sinds onze oprichting in 2011 hebben wij tientallen ondernemers ondersteund bij het realiseren van bedrijfsopvolging en gelden als specialist op dit gebied. Lees meer over bedrijfsopvolging >>.

Investeringscriteria

De specifieke investeringscriteria van MKB Fonds zijn:

 • Nederlands MKB-bedrijf
  De hoofdvestiging van het MKB-bedrijf moet zijn gevestigd in Nederland.
 • Volwassen ondernemingen met bewezen marktpositie
  Het MKB-bedrijf bestaat ten minste vijf jaar en heeft een solide vooruitzicht.
 • Groothandel of zakelijke dienstverlening (onder andere ICT)
  MKB Fonds investeert voornamelijk in gezonde en volwassen familiebedrijven in de sectoren groothandel en zakelijke dienstverlening (onder andere ICT). MKB Fonds investeert niet in startende ondernemingen (‘start-ups’) of ondernemingen actief vastgoed, horeca, landbouw- of de bouw.
 • Louter meerderheidsbelangen
  MKB Fonds verwerft louter meerderheidsbelangen in MKB-bedrijven. Het minimale aandelenbelang in de participatie betreft 50% en het maximale aandelenbelang betreft 75%.
 • Stabiel winstgevend
  MKB Fonds investeert in stabiel winstgevende ondernemingen met een operationele winstgevendheid (EBITDA) van ten minste € 500 duizend voor zakelijke dienstverleners en € 750 duizend voor groothandels.
 • Ondernemingswaarde van € 3 miljoen tot € 30 miljoen
  In het geval de ondernemingswaarde hoger ligt, is een participatie mogelijk te realiseren in combinatie met co-investeerders.

Bekijk hier onze portefeuille voor een overzicht van de huidige en voormalige investeringen >>.

Buy-and-build

Een belangrijke groeidrijfveer waar MKB Fonds aan bijdraagt is het doen van strategische overnames van vergelijkbare of complementaire ondernemingen, ook wel een ‘buy-and-build strategie’ genoemd. Zo’n strategie kan leiden tot vele synergie- en schaalvoordelen, waardoor de winstgevendheid en de waarde van de onderneming toeneemt.

MKB Fonds is één van de meest actieve participatiemaatschappij van Nederland en heeft vele directies ondersteund middels het groeien van de onderneming door het doen van tientallen aanvullende overnames. Lees meer over onze buy-and-build strategieën >>.

Lange termijn investeerder, met oog voor de toekomst

Anders dan gebruikelijk bij participatiemaatschappijen heeft MKB Fonds geen vaste investeringstermijn of harde ‘exit-datum’. Dit geeft rust bij de onderneming en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een lange termijn groeistrategie. Onze lange termijn focus sluit perfect aan bij de strategie en visie van vele familiebedrijven, alsmede bij bedrijven die duurzaam willen groeien middels het doen van overnames.

Strategische investeerder

Door onze duidelijke focus en ons uitgebreide netwerk daarin maakt ons een strategisch investeerder en inhoudelijke partner voor de ondernemer. Hierdoor kunnen wij veel bijdragen aan de professionalisering en (internationale) groei van de onderneming. Naast onze ervaring met bedrijfsopvolging en buy-and-build strategieën valt te denken aan best practices op het gebied van logistiek, warehousing, ERP- en IT-systemen, product- en marktcombinaties en HR, zoals het aantrekken en belonen van de juiste mensen. Lees meer over onze actieve ondersteuning >>.

Een buy-and-build strategie kan bijdragen aan versnelde groei van de onderneming. Lees meer over buy-and-build >>

In veel gevallen heeft een participatie door MKB Fonds als doel om bedrijfsopvolging binnen (familie)bedrijven te realiseren. Lees meer over bedrijfsopvolging >>

MKB Fonds is meer dan een participatiemaatschappij en heeft een ondersteunende rol bij haar deelnemingen. Lees meer over de aanpak van MKB Fonds >>

Er zijn veel praktijkvoorbeelden van MKB-ondernemingen die na de participatie van MKB Fonds significante groei hebben doorgemaakt en/of waar bedrijfopvolging werd gerealiseerd. Lees meer over de ervaring van ondernemers met MKB Fonds >>

Disclaimer