Overige

Op 5 juli 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het prospectus inzake de uitgifte van MKB Obligaties goedgekeurd. Vanaf 5 juli 2013 zullen de MKB Obligaties publiekelijk aangeboden worden.

Lees meer
Overige

Op 8 mei 2013 is de jaarlijkse bijeenkomst voor de MKB Obligatiehouders gehouden bij het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB).

Lees meer
Overige

MKB Fonds N.V. heeft haar Raad van Advies aangesteld. De Raad van Advies bestaat uit drie personen met complementaire kennis en ervaring.

Lees meer
Overige

Vanaf 25 juni 2012 is het voor MKB Obligatiehouders mogelijk om via de website van MKB Fonds alle ontwikkelingen omtrent hun MKB Obligaties te volgen. Hierin kunnen zij bijvoorbeeld zien wanneer de rentebetalingen plaatsvinden en wie hun contactpersoon is. Dit past in de visie van MKB Fonds, waarin informatieverstrekking zo

Lees meer
Overige

Op 31 mei 2012 is de emissie voor de eerste uitgifte van MKB Obligaties succesvol gesloten. Veel mensen hebben interesse getoond en deelgenomen aan de eerste uitgifte van de MKB Obligaties. Het resultaat van de uitgifte is € 3.555.000. MKB Fonds bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen en kijkt uit

Lees meer
Disclaimer