Thomas Wals


Als Managing Partner is de Thomas sinds 2011 verantwoordelijk voor het dagelijks management van de fondsen van MKB Fonds. Als zodanig houdt hij zich bezig met het selectie- en investeringsbeleid van de MKB participatiefondsen en vervult hij de functie van dagelijks beleidsbepaler. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de financiële organisatie en de fondsenwerving, alsmede de selectie, verwerving en het beheer van de participaties van het fonds. Tenslotte vervult Thomas verschillende commissarisfuncties bij de deelnemingen van MKB Fonds.

“Sinds de oprichting van MKB Fonds in 2011 zie ik hoe we samen met de directies van de MKB-bedrijven in onze portefeuille in korte tijd grote stappen kunnen maken. Door het mogelijk maken van gefaseerde bedrijfsopvolging en groei middels onder andere buy-and-build strategieën betekenen wij écht wat voor de onderneming. Dat motiveert mij enorm.”

t.wals@mkb-fonds.nl – LinkedIn

Disclaimer