Overige

Op woensdag 15 juli 2014 is een interview met de heer Wals, fondsbeheerder van MKB Fonds, gepubliceerd op de Financiele Telegraaf (dft.nl). Dit interview is naar aanleiding van de bekendmaking dat MKB Fonds gaat samenwerken met Van Lanschot. Van Lanschot faciliteert een online handelsplatform waar de effecten van de huidige

Lees meer
Persbericht

MKB Fonds N.V. neemt met haar tweede fonds een belang in het Friese bedrijf Van Ruiten Food te Leeuwarden. Van Ruiten Food is in 1939 gestart en in de loop der jaren is het familiebedrijf uitgegroeid tot een speler van formaat die de meeste grote Nederlandse retailers in haar klantenportefeuille

Lees meer
In de media

MKB Fonds is de laatste dagen veelvuldig in het nieuws geweest door de participatie in Van Ruiten Food. Zo is er op 19 augustus een interview met de heer Wals, directeur van MKB Fonds, in het Financieel Dagblad (FD) gepubliceerd met als titel “Investeerder stapt in maaltijdenbereider”. 

Lees meer
Persbericht

Kempex Holland B.V. een deelneming van MKB Fonds heeft per 14 september jl. de veterinaire activiteiten van Tocelo Pharma B.V. overgenomen. Dit zal naar verwachting leiden tot een omzet stijging van 10 miljoen euro voor Kempex Holland B.V., die daarmee naar verwachting meer dan 25 miljoen euro omzet zal realiseren

Lees meer

Op 16 september is een artikel geplaatst op de website van AccountancyNieuws met als titel: ‘Panteia: Krimp bancair krediet biedt mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen’. In dit artikel wordt het rapport ‘Bedrijfsfinanciering, zo kan het ook’, welke is opgesteld door onderzoeksbureau Panteia behandeld. In dit rapport wordt aandacht besteedt aan een

Lees meer
In de media

Op 10 oktober is een interview, met onder andere de directie van MKB Fonds, geplaatst in vakblad Brookz met als titel ‘Nieuw Geld’. In dit artikel worden een aantal partijen geïnterviewd die zich bezighouden met het investeren en financieren van het MKB. In dit artikel komt naar voren dat de

Lees meer
In de media

Op 11 oktober is een artikel geplaatst in het Financieel Dagblad (FD) met als titel ‘Voedselketen is veilige haven voor durfgeld’. Dit artikel ging in op het feit dat de voedingsmiddelenindustrie een populaire investeringscategorie is voor vele participatiemaatschappijen. “Want aan voeding wordt altijd geld uitgegeven, in goede en slechte tijden.

Lees meer
In de media

Op 15 december is een artikel geplaatst in het Financieel Dagblad (FD) met als titel ‘Risicokapitaal vindt vaker zijn weg naar kleinere bedrijven’. In dit artikel worden verschillende specialisten van het expertteam van Dutch Corporate Finance Association (DCFA) geïnterviewd. Zij geven aan dat er veel geld voorhanden is bij investeringsfondsen

Lees meer
Overige

Op 18 februari 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een artikel geplaatst waarin zij pleit voor extra wettelijke bescherming voor beleggers bij zogenoemde beleggingsobligaties. De AFM streeft naar een aanpassing van de wet om aanbieders van beleggingsobligaties onder doorlopend toezicht te brengen. MKB Fonds steunt dit pleidooi. MKB Fonds is van

Lees meer
Overige

MKB Fonds is verheugd om te berichten dat de eerste emissie van de certificaten van MKB Aandelen succesvol is gesloten. De vraag naar de MKB Aandelen bleek hoog en het totaal aan uit te geven certificaten is volledig geplaatst voor een bedrag van € 5.800.000. 

Lees meer
Disclaimer